Namn på offer ska publiceras

Polisen börjar släppa listor vid 18.00 i dag

NYHETER

Polisen kommer att publicera namn på terroroffren så snart de identifieras.

Varje dag klockan 18.00 släpper man nya listor

Samtidigt fortsätter förhören med Behring Breivik – som får särskild övervakning för att inte kunna ta sitt liv.

Aftonbladets utsända är på plats.

På presskonferensen uppger polisen att man kommer att fortlöpande släppa information om de identifierade terroroffren på sin hemsida klockan 18.00 varje dag.

Namn, ålder och hemort kommer att publiceras på listor som släpps på polisens hemsida.

Det kommer man att göra till dess att man avslutat sök- och identifieringsinsatsen.

Polisen arbetar också med att kartlägga exakt var bomben i centrum stod placerad när terrordådet inleddes.

– Polisen har en ganska klar bild av var bomberna var placerade, men det är en del av förundersökningen. Krafterna som frigjorts av bomben visar tydligt för oss var den fanns, säger polisens stabschef John Fredriksen.

Sökarbete fortsätter

Identifieringsarbetet pågår med full styrka och ett stort antal poliser arbetar fortfarande på Utøya, och samtidigt använder man avancerad utrustning för att undersöka fjorden runt ön. Sökarbetet vid regeringsbyggnaden är dock försvårat av den söndersprängda och osäkra byggnaden.

Polisen vill inte uppge hur många personer som fortfarande saknas på Utøya eller bombdådet i centrum.

– Talet är nere på ett relativt minimum. Men vi går inte ut med några exakta uppgifter, säger John Fredriksen.

Fortsätter förhöras

Förhören med Anders Behring Breivik kommer att börja om på nytt inom en närstående tid, men man vill inte gå ut med några uppgifter om var 32-åringen sitter häktad.

Behring Breivik kommer också att övervakas för att undvika att han tar sitt eget liv.

– Det kommer finnas tillsyn, säger åklagaren Pål Hjort-Kraby.

Undersökningen om huruvida det finns ytterligare celler som Behring Breivik talat om pågår fortsatt, och man har även efterfrågat internationell hjälp.

Avspärrning lättas

Man uppger också att avspärrningarna i Oslo centrum vid regeringsbyggnaden kommer att kvarstanna i ett par veckor till. Men man försöker att minska på det avspärrade området i så snabb omfattning som är möjligt.

– De beväpnade vakterna är borta, men polisen har fortfarande omfattande bevakning. Byn måste tas tillbaka av invånarna och vi såg ett bra exempel på det i går kväll, säger John Fredriksen och syftar till den manifestation som hölls då omkring 200 000 personer slöt upp.

Han uppger även att man kommer att fortsätta både synlig och osynlig bevakning av staden.