Fler än 50 000 utförsäkrade

NYHETER

Regeringen vill bryta utanförskapet och få fler sjuka i arbete.

Under 2010 blev över 50 000 människor utförsäkrade från Försäkringskassan.

Alliansen gick på val att bryta utanförskapet. Det innebar att man vill få in fler sjukskrivna och förtidspensionerade i arbetslivet.

Sjukförsäkringsreformen genomfördes – men kritiken blev snabbt hård, då ett stort antal människor blev utförsäkrade utan ersättning eller mycket lite pengar att leva på.

Under 2003 så övergick begreppet förtidspension till som det i dag heter, aktivitetsersättning och sjukersättning.

Efter all kritik mot de nya reglerna så röstade Riksdagen under sommaren 2011 ja till två förändringar i sjukförsäkringen som de rödgröna partierna föreslagit.

Krävs intyg från läkare

I dag gäller sjukersättningen för personer mellan 30 och 64 år som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, antagligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid.

Sjukersättningen är inkomstrelaterad, samt så gäller en garantiersättning för personer som haft väldigt låga eller inga inkomster. Under 2011 kan du som exempel få 102 700 kronor maximalt om året i hel garantiersättning.

Personer med inkomst kan de få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning.

För att få sjukersättningen krävs ett läkarutlåtande som styrker sjukdomen. Men Försäkringskassan gör även en egen prövning och kan begära att en annan läkare ser över fallet och bedömer dina möjligheter att arbeta.

Svårt sjuka har fått söka jobb

Sjukpenningen kan betalas ut i högst 364 dagar, och motsvarar då cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Men sjukpenningen kan även förlängas till att gälla högst 550 dagar, då med 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Samt förlängas ytterligare en gång i vissa fall utöver det.

När alla dagarna med sjukpenning tar slut blir personen utförsäkrad. Tanken är då att personerna dels ska prövas mot arbetsmarknaden. Via Arbetsförmedling erbjuds Arbetslivsintroduktion.

Även här har stark kritik framförts, då svårt sjuka har blivit tvungna att söka jobb.