Svaret: Det blir för dyrt

Kollegorna i alliansen vill ändra lagen – M vägrar

Foto: Foto: BOBBO LAUHAGE/KAMERAPRESS.SE
UTESLUTER HJÄLP TILL GANNA ”De som är äldre kan inte delta på arbetsmarknaden och de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader”, säger migrationsminister Tobias Billström (M).
NYHETER

GÖTEBORG/STOCKHOLM. Allianskollegorna är tydliga: lagen måste ändras så att Ganna får stanna.

Men migrationsminister Tobias Billström (M) är benhård – det blir för dyrt:

– Man måste våga prata om ekonomin.

91-åriga Ganna Chyzhevskas öde har berört ett helt land.

Nu öppnar flera riksdagspartier upp för att lagstiftningen ska ses över. Detta för att förhindra att fler människor drabbas av utvisning på samma sätt i framtiden.

”Det är uteslutet”

Fram till 1997 fanns även en särskild lagstiftning som innebar att en äldre person utan anhöriga i hemlandet kunde söka uppehållstillstånd i Sverige – den så

kallade ”sista länken”. När riksdagen beslutade om en ny lagstiftning 2006 återinfördes aldrig detta.

Enligt migrationsminister Tobias Billström är ett återinförande inte aktuellt i dag heller:

– Nej det är uteslutet.

Skälen för varför vi ändrade lagen 1997 var starka. De som är äldre kan inte delta på

arbetsmarknaden och de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader. Man måste våga prata om ekonomin, annars lämnar man fältet fritt, säger Billström.

Är inte det här fallet ett bevis på att lagen borde ändras?

– Man kan inte säga att en lagförändring kan hjälpa en enskild person. Oavsett hur lagen ser ut kommer vi alltid ha folk som är besvikna med utvisningsbeslut.

Europadomstolen ska nu fatta beslut. Om fallet prövas och domstolen finner att utvisningen strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter måste Ganna beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

– Jag har inte så mycket att

säga om det, det är ju en normal rutin i det här, säger Billström.

KD går emot Billström

Allianskollegorna Kristdemokraterna håller inte med Billström. De är ett av partierna som vill återinföra ”sista länken”.

– Det behövs en särskild lagstiftning kring människor som har sina barn och barnbarn här i Sverige, säger riksdagsledamoten Emma Henriksson (KD).

FAKTA

Detta har hänt i fallet Ganna

1 Ganna Chyzevska ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på grunderna ”särskilt ömmande omständigheter” och får avslag.

Beslutet överklagas till Migrationsdomstolen som faststället Migrationsverket beslut.

Beslutet överklagas sedan till Migrationsöverdomstolen som beslutar att inte pröva fallet.

2 Utvisningsbeslutet vinner därmed laga kraft och ärendet går till Migrationsverket som ska se till att Ganna utvisa.

3 Ganna begär verkställighetshinder hos Migrationsverket, det vill säga att utvisningen ska stoppas på grund av att flygresan är farlig.

4 I förrgår avslog Migrationsverket Gannas och ombudet Ignacio Vitas begäran om verkställighetshinder och utvisningen ska därmed verkställas.

5 I går klockan 13 begärde ombudet Ignacio Vitas en inhibition hos Europadomstolen – det vill säga att utvisningen ska stoppas tillfälligt.

6 I går eftermiddag stoppade Europadomstolen utvisningen eftersom den kan strida mot Europakonventionen mot mänskliga rättig­heter.

Europadom­stolen ska nu fatta beslut kring om de ska pröva Gannas fall i domstol.

Om Europadomstolen prövar fallet och finner att genomförandet av utvisningen strider mot någon av artiklarna i Europakonventionen för mänskliga rättigheter måste hon beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Inte på grund av ”särskilt ömmande omständigheter” utan för att det är för farligt att genomföra själva utvisningen.

Så tycker partierna

V, S, MP, FP, C och KD

■ ■ Vill se över lagstiftningen, däribland hur bestämmelsen ”synnerligen ömmande omständigheter” ska tolkas. Vissa partier vill återinföra ”sista länken”.

M

■ ■ Migrationsminister Tobias Billström ser i dagsläget inget utrymme till att förändra lagstiftningen.

SD 

■ ■ Martin Kinnunen, pressansvarig, ser ingen anledning till att ta ställning kring om man bör se över lagstiftningen.

ARTIKELN HANDLAR OM