Detta twittras om Gaddafi

(Använda sökord: Gaddafi, Gadaffi, Gadhafi, Kaddafi, Khaddafi, Qadaffi)

NYHETER