Vargälskare blir kartlagda på internet

1 av 3 | Foto: LARS HEDELIN
Ett stort antal bilder och uppgifter om människor som är emot vargjakt har samlats in och publicerats på den slutna Facebook-gruppen.
NYHETER

Vargvärnare blir kartlagda på internet.

På grupp för vargmotståndare på Facebook uppmanas medlemmarna att samla in bilder, namn och adresser på så många motståndare som möjligt.

Nu har gruppen polisanmälts och insamling kan bryta mot personuppgiftslagen, PUL.

– Det är obehagligt, säger riksdagsledamot Helena Leander, (MP), som kartlagts.

Vargdebatten i Sverige kan utan överdrift beskrivas som mycket känsloladdad och högljud.

Nyligen fick lokalpolitikern och miljöpartisten Arne Johansson, 50, från Ånge en sten inkastad i hemmet – som träffade honom svårt i huvudet.

Arne Johansson är en tydlig motståndare mot vargjakten och tror själv att sina åsikter kan vara anledningen bakom attacken.

Nu har en grupp på Facebook, som är för vargjakt i Sverige och Norden, uppmanat sina runt 400 medlemmar att samla in så många bilder, namn – och adressuppgifter som möjligt på vargvärnare i Sverige.

Samlar in bilder på meningsmotståndare

Administratören till gruppen skriver att han vill ha så många bilder som möjligt av ”träkramera”.

”Det skulle vära bra om du också satte namn, kontaktupplysningar, adress ock evt. Ett link till artikel eller vad som helst annat under billdet.”

Ett stort antal bilder och uppgifter om människor som är emot vargjakt i landet har samlats in och publicerats på den slutna Facebook-gruppen.

Aftonbladet har pratat med personer som är motståndare till vargjakt i Sverige och som blivit uthängda. De är alla oroliga och upplever det som mycket olustigt.

”Är obehagligt”

En av personerna som kartlagts är riksdagsledamot Helena Leander (MP), som anser att licensjakten på varg måste stoppas.

– Jag tycker det är obehagligt när de håller på att samla in namn och bilder man undrar vad de ska använda det till. Det känns inte alls roligt. Det var bara några dagar sedan som en partikamrat som värnar om vargar fick en sten genom rutan, säger hon.

Som politiker och offentlig person är Helena Leander inte orolig för att hon finns med på gruppen.

– Det är nog värre för många andra. Det är otroligt tråkigt att vargmotståndare ägnar sig åt sådana metoder, säger hon.

Kan vara olagligt

Nu två polisanmälningar gjorts mot gruppen.

Enligt Datainspektionen kan uppgiftsinsamlingen vara ett brott mot personuppgiftslagen, PUL.

Men myndigheten kan inte uttala sig om enskilda fall och ingen anmälan om Facebook-sidan har heller kommit in.

En medlem i gruppen är Daniel Ligné, biträdande riksjaktsvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet och en känd röst i rovdjursdebatten.

Ligné berättar att han blivit tillagd i gruppen, inte gått med frivilligt i den själv – och han tar avstånd från insamlingen om information om vargvärnare.

– Jag kan inte se något rimligt i det. Det är även att bra det blivit polisanmält så man kan utreda om något brottsligt inträffat. Det här något som förekommer från båda sidor, säger han.
 

FAKTA

Personuppgiftslagen

■ ■ Personuppgiftslagen (PUL)

Trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera.

Enligt Datainspektionen finns det olika tumregler och exempel på vad som kan vara kränkande den personliga integriteten och därför inte är tillåtet:

■ ■ Kan vara en kränkning av den personliga integriteten:

Behandla inte personuppgifter för otillbörliga syften, som förföljelse eller skandalisering. Ett exempel är publicering på Internet av bilder på en före detta pojk- eller flickvän i eller utan badkläder eller rent personliga detaljer om dennes beteende. Ett annat exempel är spridning av uppgifter om meningsmotståndare för att kunna angripa dem på grund av politisk uppfattning, sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Samla inte utan godtagbara skäl en stor mängd uppgifter om en person. En enskild person har rätt att kräva att ingen har en nästan fullständig kunskap om honom eller henne. Att utan något godtagbart ändamål samla en stor mängd uppgifter om en person måste därför ofta ses som en integritetskränkning. Som exempel kan nämnas en hyresvärd som av nyfikenhet iakttar en hyresgäst och samlar bilder och anteckningar i löpande text.

ARTIKELN HANDLAR OM