Höjda nivåer av radioaktivitet

NYHETER

Höjda nivåer av radioaktivitet har uppmätts i Sverige – och på flera andra håll i Europa.

Fortfarande vet ingen vad det beror på.

Något förhöjda nivåer av det radioaktiva ämnet jod-131 har uppmätts på flera platser i Europa, bland annat Tjeckien, och rapporterats till Internationella atomenergiorganet, IAEA.

Vet inte anledningen

Också i Sverige är värdena något förhöjda, enligt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Orsaken är fortfarande oklar.

IAEA försöker ta reda på anledningen till de förhöjda mätvärdena, men har uteslutit en koppling till kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima.

– Man vet inte var det kommer i från, men man ser det inte naturligt i naturen. Det har med mänsklig verksamhet att göra, troligtvis är det någon kärnteknisk anläggning i Europa som gjort ett utsläpp, säger Martin Goliath, institutionschef för kärnvapenfrågor på FOI.

"Man kan vara lugn"

Nivåerna ska dock vara mycket låga och utgör varken någon risk för människa eller miljö.

– Man kan vara lugn med hälsorisken, det är ingen fara, säger Martin Goliath.

Eftersom nivåerna är så pass låga kommer inte FOI att vidta några åtgärder.

– Det är inte troligt att det är någon av de svenska reaktorerna, säger Martin Goliath.

Enligt honom är det inträffade inte helt ovanligt och det förekommer någon gång per år att förhöjda nivåer av jod-131 uppmäts i Sverige.

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och FOI följer händelseutvecklingen.

Jod-131 är en kortlivad radioaktiv isotop med en halveringstid på cirka åtta dagar.

ARTIKELN HANDLAR OM