Personalen: ”Kvinnans egen personlighet leder till misshandel”

Foto: Scanpix
Södersjukhuset i Stockholm.
NYHETER

Kvinnans egen personlighet leder till misshandel.

En ny svensk studie visar att en tredjedel av personalen på akutmottagning på Södersjukhuset Stockholm anser det, rapporterar Ekot.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Mer än varannan kvinna utsätt för någon form av våld under sin livstid, enligt svensk forskning och statistik från FN, skriver Ekot.

Siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har ökat under en längre tid.

Nu visar en svensk studie att en tredjedel av personalen på akutmottagningen vid Södersjukhuset, Nordens största akutmottagning, i Stockholm anser att det är kvinnans egen personlighet leder till misshandel.

"Bara är offer om man själv väljer att vara det"

– Studien visar att vi fortfarande har mycket att jobba med på attitydssidan, säger Maaret Castrén, professor i akutsjukvård och som arbetar med utbildning på Södersjukhuset till Ekot.

I enkäten uppgav 21 procent av personalen på akutmottagning på SÖS att det "inte är en persons fel att två träter".

28 procent att det kan vara patientens passiva och beroende personlighet som gör att de utsätts för våld från sin partner.

17 procent ansåg att ”man bara är offer om man själv väljer att vara det”.

Maaret Castrén är en av forskarna bakom studien som ännu inte är helt publicerad. Resultatet från enkäten publicerades först via Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala.

Frågade inte om skadorna

Akutmottagningen är ofta den första och enda kontakten en misshandlad kvinna har med sjukvården.

217 personer, där de flesta arbetar vid Södersjukhuset olika akutmottagningar, har deltagit i studien.

Bland annat visar studien att hälften av personalen hade inte frågat de kvinnor som kom in med misstänkta misshandelsskador om de blivit misshandlade, och knappt var tionde kvinna som misshandlats fick inte sina skador dokumenterade, enligt Ekot.

Mer utbildning

Varje år mördas runt 15 till 20 kvinnor av sin partner. Hälften av dem har vid tidigare tillfälle sökt vård för att ha blivit misshandlade.

Nu efterfrågas ytterligare utbildningsinsatser.

– Hur har vi missat att ändra på det här med den goda utbildningen man har i Sverige för professionella, finns det inte med i den här grundläggande utbildningen för läkare och sjuksköterskor. Och var är mammorna och papporna när de uppfostrar sina söner och döttrar?, säger professor Maaret Castrén till Ekot.

FAKTA

/Våld mot kvinnor:

Förra året anmäldes omkring 27 200 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige.

Andelen kvinnor som uppger att de utsatts för våld eller hot har ökat påtagligt. Mellan 2000 och 2007 var ökningen 31 procent.

Ungefär två tredjedelar av de kvinnor som anger att de utsatts för våld, uppger att det orsakat kroppsskada.

Cirka två tredjedelar av kvinnorna uppger att de blivit misshandlade av en bekant gärningsperson.

Cirka 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor är män.

Två kvinnogrupper är mer utsatta än andra. Ensamstående mödrar och kvinnor som blir utsatta för våld i yrkeslivet.

Varje år mördas runt 15 till 20 kvinnor av sin partner. Av dem har vid tidigare tillfälle sökt vård för att ha blivit misshandlade.

KÄLLA: BRÅ.

Studien: Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor

Hela studien är ännu inte publicerad. Delar av studien, med resultat från enkäten vid Södersjukhuset publicerades första gången 2010 som ett kapitel i antologin "Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen" utgiven av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.

ARTIKELN HANDLAR OM