Billigare moms på krogen – men ciggen blir dyrare

Här är de nya lagarna som träder i kraft 2012

Foto: Scanpix/Colourbox
Ciggen blir dyrare, krogmomsen billigare – och sälarna kompletterade.
NYHETER

Nytt år – nya lagar.

Drygt 50 nya lagar och förordningar träder i kraft i och med årsskiftet.

Det kan bli billigare att gå ut och äta, men dyrare att köpa cigaretter och snus.

Aftonbladet listar ett urval av de nya lagarna som du måste rätta dig efter:

Sänkt restaurangmoms

Den mest uppmärksammade lagändringen är sänkningen av restaurangmomsen. Mervärdesskattesatsen sänks från 25 till 12 procent. Enligt regeringen är syftet att få igång sysselsättningen.

Höjd tobaksskatt

Skatten höjs på samtliga tobaksprodukter. Ett paket cigaretter kostar nu 51 kronor, en höjning med tre kronor. En snusdosa har ökat med två kronor i pris och kostar nu 49 kronor.

Skattereduktion för gåvor

Privatpersoner kan få skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Gåvorna ska bestå av pengar. Maximal skattereduktin är 1500 kronor per person och år.

Skydd mot stalkning

Begreppet besöksförbud ersattes med kontaktförbud 1 oktober 2011. Samtidigt infördes olaga förföljelse i brottsbalken.

Högkostnadsskyddet höjs

För besök inom öppenvården höjs högkostnadsskyddet från 900 till 1100 kronor. För läkemedel höjs skyddet från 1800 kronor till 2200 kronor.

Handel med säl

En ny lag ska komplettera EU-förordningen om handel med sälprodukter. Enligt EU är det enbart tillåtet att driva handel med säl om produkterna kommer från traditionell jakt från ursprungsbefolkningar. Import av sälprodukter kan också vara tillåten om det sker för eget bruk.

Rattfylleri och alkolås
I stället för att körkortet återkallas kan personer som dömts för rattfylleri få ansöka om alkolås.

Höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning

För att stimulera andrahandsmarknaden höjer regeringen avdraget från 18 000 kronor till 21 000 kronor per år.

Reseavdrag

Gränsen för att göra reseavdrag för transport mellan bostad och arbete/utbildning höjs från 9000 till 10 000 kronor.
Läkare får skärpt anmälningsskyldighet

Om en läkare misstänker att någon är olämplig körkortsinnehavare är hon eller han skyldig att anmäla detta till Transportstyrelsen. Denna skyldighet förstärks nu.

Laponia

Världsarvet Laponia får en ny förvaltningsform. Den ideella föreningen Laponiatjuottjudus kommer att sköta världsarvet, tillsammans med Länsstyrelen i Norrbotten samt Naturvårdsverket. Dessutom ska alla samiska namn i nationalparken läggas till efter de svenska på skyltarna i nationalparken.

Källa: Statsrådsberedningens "Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2011/2012". Du kan ladda ner en sammanfattande pdf här.