Bäst på ekonomi – men inga femmor

Utbildad lantmästare …men utan toppbetyg. Det avslöjar lantbrukets affärstidning ATL.
NYHETER

Företagsekonomi var prins Carl Philips bästa ämne när han läste till lantmästare.

Lite sämre gick det i bland annat animalieproduktion och växtodling.

Det avslöjar lantbrukets affärstidning ATL.

Företagsekonomi var det enda ämnet där prinsen fick betyget 4 på den 5-gradiga skalan.

Det uppger ATL som hämtat uppgifterna från det nationella datasystemet Ladok.

En medelmåtta

I övrigt var prinsen ganska mycket en medelmåtta under sina tre år vid lantbruksuniversitetet i Alnarp. I samtliga övriga ämnen, till exempel djurhållningens teknologi, animalieproduktion och lantbruksvetenskap, blev betyget 3.

– Pluggandet är det som har tagit det mesta av min tid nu det senaste och det har varit en krävande utbildning, säger prins Carl Philip i en intervju på Hovets hemsida.

Läste tre år

Studietiden för att bli lantmästare är egentligen två år, men prins Carl Philip läste på halvfart och tog tre år på sig att klara studierna innan han tog sin examen i slutet av förra året.

– Min främsta anledning att studera till lantmästare är för att kunna hjälpa till med kunskap på Stenhammar, den nötdjursproduktion som pappa driver, säger prinsen.

Skrev uppsats

Det sista momentet prinsen gjorde var ett examensarbete om Charles Emil Löfvenskiöld, en lantbruksarkitekt och levde under 1800-talet.

– Han ritade ladugårdar, fäbodar med mera. Jag ville undersöka vad av dåtidens arkitektur som finns kvar i dag, och varför. Det var mer estetik förr, stall och ladugårdar var ofta utsmyckade och var estetiskt tilltalande. I dag har vi mer funktion än estetik men vissa av Löfvenskiölds tankar och idéer finns kvar, säger prinsen.

FAKTA

Här är prinsens betyg från Lantmästarprogrammet:

Ämne, högskolepoäng, betyg:

Växtodling, 20 hp, 3

Växtproduktionens teknik samt skogsbruk och statistik, 10 hp, 3

Animalieproduktion, 20 hp, 3

Djurhållningens teknologi, 10 hp, 3

Företagsekonomi, 10 hp, 4

Energisystem och energihushållning, 10 hp, 3

Företagsekonomi, 20 hp, 4

Lantbruksvetenskap, 10 hp, 3

Självständigt arbete inom lantbruksvetenskap, 10 hp, 3

Källa: ATL