De börjar sälja sex som barn

NYHETER

De flesta prostituerade börjar sälja sex redan som barn.

– Vi vet att debutåldern för prostitution är 13–14 år, säger socialsekreterare Miki Nagata på prostitutionsenheten i Stockholm.

– Det har alltid funnits vuxna som vill utnyttja sårbara barn och ungdomar.

I Stockholm, Göteborg och Malmö finns speciella prostitutionsenheter för att stödja och hjälpa utsatta personer i sexhandeln.

Miki Nagata har jobbat i fem år i Stockholm och under den tiden har gatuprostitutionen varit relativt konstant – cirka 200 kvinnor per år.

”Vi måste se”

Nästan alla prostituerade på gatan är myndiga, men då och då dyker det upp någon under 18 år.

– När det sker så är det i princip undantagslöst en ungdom som har avvikit från en placering, säger Miki Nagata.

Debutåldern för att sälja sex är oftast mellan 13 och 14 år.

– Många blir nog förvånade över den siffran, men det är den absolut vanligaste åldern. Det visar både internationell forskning och vår egen erfarenhet från de människor vi möter.

En undersökning bland 18-åringar 2004 visade att 1,4 procent av ungdomarna hade sålt sex. Vid en annan undersökning fem år senare låg siffran på 1,9 procent för gymnasisterna i tredje årskursen.

– En del av våra klienter berättar att de har försökt få hjälp som yngre tonåringar. De har berättat om sin utsatthet och prostitutionen, men ingen har riktigt lyssnat, säger Miki Nagata.

– Vi i vuxenvärlden måste bli bättre på att se den här utsattheten hos barn och unga.

”Olika hjälpbehov”

Prostitutionsenheten jobbar främst med kvinnor över 18 år och erbjuder allt från samtalsterapi till stödsamtal och hjälp med kontakter till olika myndigheter. Många som söker hjälp har råkat ut för sexuella övergrepp i unga år och en del har missbruksproblem.

– Hjälpbehovet för vår målgrupp ser väldigt olika ut. För någon kan det vara att man behöver gå i bearbetande samtal. Man har fast jobb, en partner, barn och ett ordnat socialt liv, men man har en prostitutionserfarenhet som man behöver bearbeta.

– För en annan person kan det vara att man står utan bostad och pengar och behöver hjälp med det.

Det är främst kvinnor som vänder sig till prostitutionsenheten.

Men det finns också en hel del män som säljer sex, bland annat transpersoner som går på gatan.

Andra män säljer sex till homosexuella på olika klubbar eller till kvinnor via eskortsidor på internet.

– Den minsta gruppen är kvinnor som säljer sex till kvinnor, men det förekommer också, säger Miki Nagata.

ARTIKELN HANDLAR OM