Läkarförbundet: En rimlig ersättning

Facken oense om läkarens ersättning på 15 000 kronor

NYHETER

Facken strider om helgersättningen – som är femton gånger större för läkare än för sjuksköterskor.

– Rimligt, säger Läkarförbundet om läkarens ersättning.

– Oacceptabelt, säger Vårdförbundet om skillnaden.

Under julen fick sjuksköterskor som beordrades in till akuten vid Universitetssjukhuset i Linköping över jul 1 100 kronor i extra ersättning för att de ställde upp. En läkare fick 15 000 kronor utöver sin grundlön – totalt 18 900 kronor. Nu rasar sjuksköterskor vid mottagningen mot den enorma skillnaden i jultillägg.

Vårdförbundet: "Vi borde värderas högre"

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet:

– Det är oacceptabelt att inte värdera vår kunskap ordentligt. Jag förstår att våra medlemmar blir arga. Det är konstigt att helt plötsligt finns det pengar när det rör läkare. Vi missunnar inte läkare lönen, men vi får hela tiden höra att det inte finns pengar. Vi har en akademisk utbildning på fyra år. Den läkare som oftast går på akuten är AT-läkare, det är inte specialist, men sjuksköterskorna är ofta specialistutbildade inom akutsjukvård, säger hon till Aftonbladet och fortsätter:

– Det är mycket märkligt att yrket inte värderas högre, när vi vet att det i Sverige i dag saknas 1 000 utbildade specialistutbildade sjuksköterskor och anledningen handlar mycket om lön och  arbetstider.

Är Vårdförbundet för dåligt på att förhandla om villkor?

– Inte Vårdförbundet i sig, vi har avtal som öppnar upp för lokala förhandlingar för varje enskilt tillfälle när man blir inbeordrad. Vi möter sedan en arbetsgivare som säger att det inte finns några pengar. Det här handlar om en strukturell ojämställd lönebildning i Sverige. Kvinnors yrken värderas mindre än mäns. Det kommer vi inte kunna få bukt med i våra avtal - det är en större fråga som alla i samhället måste ta ansvar för om vi vill ha en välfärd, säger Sineva Ribeiro.

Läkarförbundet: "En extrem situation"

Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet:

– Det gäller att kunna värdera det här på ett rimligt sätt. Det här är en väldigt extrem situation vi pratar om. En läkare som gör 40 timmar normal arbetstid och utöver det så har man jourtjänstgöring med ansvar att ta hand om akutmottagning och annat nattetid. De allra flesta kollegor är väldigt hårt belastade redan som det är. Vi tycker det är fullt rimligt att kollegor som utöver normal jour och normal arbetstid blir tvångsinkallade ska bli riktigt ersatta med betydande mervärde. Det är ett synsätt som arbetsgivare delar och därför ser våra avtal ut som de gör, säger han.

Men även sjuksköterskorna är ju hårt belastade och går in extra över julen?

– Jag kan ha sympati för att sjuksköterskorna sätter sig emot den generella lönevärderingen. Men för sjuksköterskor gäller 40 timmars arbetstid på ett fast schema. Det har gjort att ersättningsfrågorna blir annorlunda i och med att de inte har joursystemet som vi har. Utgångsläget i diskussionen blir de här skillnaderna, men det blir ju väldigt extrema skillnader i det här specifika fallet.

– Jag tycker också det är självklart att alla i de här situationen, som var tvungna att lämna familjen, avbryta semester och gå in och jobba bör ersättas speciellt. Det är ett rimligt fackligt krav.

Är Vårdförbundet dåliga på att sätta krav?

–Jag har svårt att värdera det. Men det här exemplet tydliggör löneskillnadsproblematiken. Jag tycker det borde ge dem stöd att föra kampen de gör. Skulle löneskillnaderna generellt inte vara så snedvridna skulle det inte heller bli så extrema skillnader i det här specifika fallet.