Visst slöjförbud tillåtet i skolorna

NYHETER

Lärare får förbjuda heltäckande slöjor i skolorna i enskilda fall.

Det klargör Skolverket i dag.

– Det kan vara en infekterad fråga och svårt för den enskilde läraren att själv gå ut och ta ansvar för ett förbud, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Foto: urban andersson

Skolverket klargör nu bestämmelserna kring heltäckande slöjor i skolan och konstaterar att utgångspunkten måste vara att visa respekt för elevernas val av klädsel.

"Svårt för läraren"

Enligt Skolverket får lärare förbjuda heltäckande slöjor om det försvårar kontakten mellan lärare och elev eller om slöjan medför risker vid laboratorieövningar och liknande. Dessa svårigheter ska dock enligt Skolverket kunna övervinnas på annat sätt i de allra flesta fall.

Lärarnas riksförbund är kritiska mot att ansvaret för bedömningen läggs på läraren.

– Det kan vara en infekterad fråga och svårt för den enskilde läraren att själv gå ut och ta ansvar för ett förbud. Jag hade önskat att man i stället lagt ansvaret på skolan att komma fram till ett gemensamt förhållningssätt kring frågan, säger ordförande Metta Fjelkner.

"Handlingsutrymme"

Utbildningsminister Jan Björklund (Fp) välkomnar dock Skolverkets klargöranden.

– Det ger precis det handlingsutrymme som skolorna behöver. Lärare får förbjuda heltäckande slöja, om det försvårar kontakt och samspel i klassrummet, säger han till TT.

TT: Men innebär det inte ett visst godtycke om läraren kan hänvisa till samspelet i undervisningen?

– Ja, men det är det det handlar om. Undervisningen i ett klassrum är ett samspel mellan människor, och i väldigt många situationer i detta samspel så måste man kunna se varandra i ansiktet.

TT Aftonbladet