Lärarna: ”Det är jättebra”

1 av 2
Rosita Hjalmarsson Larsson.
NYHETER

Grundskolelärarna Rosita Hjalmarsson Larsson, 39, Jenny Wibrell, 37, och Åsa Arfvidsson, 40, välkomnar fackförbundens lönesatsning.

– Jag tycker det är rimligt, säger Rosita Hjalmarsson Larsson.

Rosita Hjalmarsson Larsson arbetar i Öxabäck och hoppas fackförbunden kommer att arbeta ännu mer aktivt för att höja lärarnas status. Hon välkomnar förbundens krav om löneökning i avtalsförhandlingarna.

– Jag tycker att de här kraven är jättebra.

Ger en ökning på 10 000 kronor en bra lön?

– Jag tycker det är rimligt, särskilt om man ser till ökningar  i andra yrken.

Reglerad arbetstid

Att frågan kring reglerad arbetstid också lyfts är positivt, menar Rosita. Med stora klasser på 30 elever i varje finns det risk att elever hamnar mellan stolarna om lärarna inte hinner planera i tid.

– Just nu är det svårt, det står inte hur mycket tid som är planeringstid och hur mycket tid som är undervisning. Vi behöver tänka om kring hur vi ska jobba.

”Motsvarar inte utbildningen”

Åsa Arfvidsson, 40, är utbildad grundskolelärare för årskurs 4 till 9 och arbetar i Växjö.

– Det är bara positivt. Jag som har en lång utbildning får nu läsa ett år till för att bredda min behörighet med ett ämne till, men det kommer förmodligen inte i lönekuvertet, säger hon.

– Generellt tycker man att utbildningens längd inte motsvarar den lön man sedan får.

Att facken lyfter frågan om reglerad arbetstid välkomnas också.

– Det är väldigt stressigt i dag. Det vore bra med reglerad arbetstid för att hinna med bedömningar, kompetensutveckling, utvecklingssamtal, förberedelser och undervisning.

Fler lärare

Grundskoleläraren Jenny Wibrell, 37, i Enköping anser att läraryrkets status måste höjas.

– Det viktiga är att få fler sökande till lärarutbildningen. Problemet är att det inte lönar sig att utbilda sig till lärare idag. Att höja lönerna är en investering som kommunerna måste göra, säger hon.

Höjningen på 10 000 kronor i månaden, på sikt, är inte orimlig anser Jenny. Minst lika viktig, om inte viktigare, anser hon att frågan om reglerad arbetstid är.

– Saker kan i dag få ta hur mycket tid som helst. Vi lärare får allt mer att göra, men vilka arbetsuppgifter som ska tas bort är det ingen som kan svara på, säger hon.