”Inte trovärdig”

TV4:s dom mot drottningens egna utredning är stenhård

Foto: SCANPIX
Silvia med pappa Walther Sommerlath i Brasilien.
NYHETER

Bråket mellan Silvia och TV4 fortsätter. 
I kvällens "Kalla fakta" går tv-kanalen till motattack – och i programmet sågar flera experter drottningens egen utredning om sin pappas nazistiska förflutna.
– Vi kan på punkt efter punkt visa att den inte är trovärdig, säger Johan Åsard, redaktionschef för "Kalla Fakta".

I kvällens specialinsatta "Kalla Fakta" hårdnar striden mellan drottning Silvia och TV4.
Bakgrunden är reportaget om Silvias far, Walther Sommerlath, som sändes i tv-kanalen för drygt ett år sedan.
Då visade ”Kalla fakta” med stöd av dokument att Sommerlath gick med i det tyska nazistpartiet redan då han levde i exil i Brasilien.
Programmet avslöjade även att pappan kunde ta över en fabrik i Tyskland, av den judiske företagaren Efim Wechsler, genom den så kallade ariseringen.
Avslöjande väckte starka känslor hos Silvia, och i ett privat brev hem till TV 4:s vd Jan Scherman, skrev drottningen att hon tog illa vid sig.
I augusti förra året publicerade Silvia även en egen utredning som påstod att pappan "hjälpte en judisk företagare att kunna emigrera till Brasilien".

Världsledande forskare

Men nu slår TV4 och "Kalla fakta" tillbaka mot drottning. I kvällens programs kritiserar flera experter Silvias friande utredning av sin far.
– Vi har anlitat några av världens ledande forskare på tysk-judisk invandring till Brasilien på 1930-talet, ariseringsprocessen och nazisternas utlandsparti i Brasilien, säger Johan Åsard, redaktionschef för "Kalla Fakta". 
– Med hjälp av de här experterna har vi granskat drottningens utredning och vi kan på punkt efter punkt visa att det dras slutsatser som det inte finns någon grund för och att det finns rena felaktigheter.
Enligt honom har Silvias utredning så stora brister att den inte är trovärdig.
– Drottningen påstår i sin utredning att Sommerlath hjälpte den här judiske ingenjören att fly till Brasilien genom att ge honom mark. Men vi kan i vårt program visa att det här är en helt ogrundad slutsats.  
Johan Åsard menar att hovet nu borde se över sin utredning. 
– Alla har ett ansvar för historieskrivningen. Även drottningen. Inte minst med tanke på offren för nazismen. Jag tycker också att i kritiken vi får från drottningen och andra så är det väldigt synd om Silvia och Sommerlath. Men det är uppseendeväckande, att de verkliga offren, nämligen judarna, nästan inte nämns alls. 

Slår ifrån sig

Hovets och Silvias utredning genomfördes av kabinettkammarherren och den före detta riksarkivarien Erik Norberg.
Hans slutsats var att Sommerlath hade hjälpt Efim Wechsler att fly från Nazityskland genom en bytesaffär – något som nu kritiseras i kvällens "Kalla Fakta".
Bland annat påpekar professor Jeffrey Lesser, en av världens främsta experter på tysk-judisk invandring till Brasilien på 1930-talet, att det fanns flera andra orsaker till varför Efim Wechsler fick inresetillstånd.
Men Erik Norberg, mannen bakom Silvias utredning, slår i från sig den nya kritiken.
– Den berör ju inte den stora huvudfrågan i utredningen. Det vill säga villkoren för överlåtelsen av företaget och motprestationen av marken i Brasilien. Det vill säga det här bidraget som möjliggjorde för Efim Wechsler att etablera sig i Brasilien och leva vidare där. Ingenting berör denna stora huvudfråga, säger han.
Erik Norberg påpekar också att de nya uppgifterna inte innebär att han kommer att fortsätta sin utredning.     
– Av vad som har framkommit hittills är det ingenting som påverkar den utredning som är publicerad, säger han.

”Tolkning av fakta på ett annat sätt”

På hovet vill man inte kommentera de nya uppgifterna i "Kalla fakta". 
– När det gäller Erik Norberg och hans kvalifikationer är han en av de främsta på det här området. Han har fått allt underlag som har funnits tillgängligt i de här sammanhangen. Drottningen och hennes familj har levererat allt de har kunnat hitta. Så det är fakta som Erik Norberg presenterar. Sedan är det ju tolkningen av fakta som vi uppfattar att TV4 gör på ett annat sätt än vad Erik Norberg gör. I övrigt har vi inga kommenterar, säger Bertil Ternert, hovets informationschef.