Så blev E20 en dödsfälla

”Sträckorna håller 50- och 60-talsstandard”

1 av 4 | Foto: Foto: ARNE LUNDSTRÖM. Grafik: Trafikverket
17 januari omkom en person vid Leksberg nära Mariestad. Bara i år har sex dödsolyckor skett på E20 genom Skaraborg.
NYHETER

MARIESTAD. E20 genom Skaraborg är Sveriges farligaste väg.

Här har sex människor dödats i år.

– När jag öppnade tidningen och läste om den senaste dödsolyckan tänkte jag: ”Åh nej, inte nu igen”, säger Carl-Johan Bergström, projektledare på Trafikverket.

Raksträckan norr om Haggårdskorset vid Leksberg är bred och sikten fri. Här dödades en 30-årig man när han frontalkrockade med en lastbil i tisdags kväll.

– Den här platsen är rätt typisk för hur det brukar se ut på de olycksdrabbade vägsträckorna. Bred väg som inbjuder till hög fart men inget mitträcke, säger Carl-Johan Bergström.

E20 mellan Alingsås och Örebro är en av landets absolut tyngst trafikerade vägar. Vart fjärde fordon är en lastbil eller långtradare.

Men trots att det är en Europaväg som förbinder Göteborg och Stockholm är långa sträckor uselt anpassade för dagens intensiva trafik.

Många omkomna

– De håller 50- och 60-talsstandard med en trafikmängd som femdubblats sedan dess, säger Carl-Johan Bergström.

Delar av sträckan har byggts om till modern motorväg. De åtta-nio mil som återstår på Skaraborgsslätten är landets i särklass mest olycksdrabbade.

Här har sammanlagt 31 människor dödats sedan 2005.

Vägbanan ser bitvis bred och fin ut. Men den är byggd på 50 år gamla vägar där vägrenen asfalterats utan förstärkning och därför inte klarar tung trafik.

Den gamla vägen följer landskapet och böljar upp och ned.

– De plötsliga svackorna gör att möten döljs och lockar till omkörning, och det är då olyckorna inträffar, säger Carl-Johan Bergström.

I Prästskog brakar vägen rakt genom samhället.

– Det här är en gammal byväg. För dem som bor här är E20 vägen till brevlådan eller till grannen. Och för barnen är det vägen till skolbussen.

Upprustningsbeslut

– Det är bedrövligt, säger Carl-Johan och skakar på huvudet.

Det finns ett beslut om upprustning, men eftersom det handlar om en Europaväg är det upp till regeringen att anslå pengar.

Hittills har det inte skett – och under tiden fortsätter olyckorna.

Sex döda hittills bara i år

Möten: Nio mil av E20 saknar mitträcken. Två mil mitträcken beräknas spara ett liv om året.

Svackor: På de böljande gamla sträckorna döljs mötande trafik i svackorna.

Vägrenar: De breda vägrenarna från 50- och 60-talen håller inte för dagens tunga trafik.

Sträckningen: E20 går rakt genom flera småsamhällen där långtradare samsas med cyklister och fotgängare.

Lastbilar: Vart fjärde fordon mellan Alingsås och Örebro är en långtradare.

Korsningar: Många olyckor inträffar i samband med av- och påfarter längs de äldre sträckorna.

Källa: Trafikverket