Även läkaren lämnade fartyget

”Jag följde bara rutinerna”

NYHETER

Kaptenen var inte ensam om att överge lyxkryssaren.

Även fartygets ansvariga läkare tog en av de första livbåtarna.

– Jag följde bara rutinerna, försvarade han sig igår kväll.

Rutinerna, en mobiltelefon ur funktion och en kapten som inte ledde arbetet – det är Gianluca Marino Consentinos egna förklaringar till varför han avvek från platsen.

Consentino var ansvarig läkare för sjukvårdsteamet ombord på Costa Concordia när olyckan i helgen inträffade.

Men inte någon lång stund. Han har medgett att han satt i en livbåt redan strax efter klockan 23, när tusentals passagerare fortfarande fanns kvar ombord.

Läkaren deltog igår kväll i den italienska tv-kanalen Rai 2:s tre timmar långa debattprogram Porta a Porta, tillägnat olyckan.

”Hjälpte 5-6 passagerare”

Programledaren drog paralleller till kaptenens smitning från platsen och undrade varför ansvarig läkare inte stannade där han behövdes bäst – ombord bland skadade och chockade passagerare.

– När fartyget krängde till såg jag sjukpersonalens kod för akutfall och råkade av en slump på några kollegor. Vi hjälpte säkert 5-6 passagerare, svarade läkaren.

Enligt Consentino slogs det interna mobilnätet sedan ut på grund av kollisionen och i brist på kontakt med kollegorna  gick han därför mot den livbåt han enligt räddningsövningarna var tilldelad. Han åkte från fartyget med cirka 150 passagerare och återvände sedan för att lotsa fler i land innan han själv valde att gå i land och assistera sina kollegor där.

– Det finns regler för detta, varje livbåt har en handfull ansvariga besättningsmän, förklarade läkaren som under programmets gång blev allt mer trängd.

Flera personer i publiken, som överlevde olyckan, ifrågasatte varför inte fler ur den ansvariga besättningen syntes under evakueringarna. Dels för att leda arbetet men också för att inge lugn.

”Andra klarade sig inte”

En passagerare, Giuseppe Racioppi, berättade att han själv fick försöka prioritera barn och äldre i paniken som uppstod när folk drog varandra från kön för att få en plats i livbåtarna.

Passageraren Sara Lai blev dragen i håret av en annan kvinna och var på väg att dras ner i vattnet när Racioppi fick tag i henne.

– Andra i kön klarade sig tyvärr inte utan försvann ner, berättade kvinnan med låg röst.

När läkaren hade fått frågan om sin yrkesplikt närmare fem gånger valde han att skylla på den omstridde, nu husarresterade, kaptenen.

– Fartyget hade en kapten. Att räddningsarbetet startade så sent berodde enbart på att besättningen inte fick några order.

Andra överlevande berättade i programmet att de bara fem minuter innan de satte sig i livbåtarna av besättningspersonal hade uppmanats att gå till sina hytter igen eftersom situationen var under kontroll.

Några minuter senare låg deras hytter under vatten.