Hägglund mot Odell – talen

1 av 2 | Foto: Jonas Bilberg
Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.
NYHETER

VÄSTERÅS. Snart avgörs vem som blir KD:s partiledare.

Mats Odell och Göran Hägglund fick tio minuter vardera att tala för sin kandidatur.

Odell pratade mest om försoning medan Hägglund helt undvek partiets interna konflikter:

– Över 90 procent av våra vallöften från valet 2006 är genomförda eller påbörjade, sade Hägglund.

Både pratade om KD:s kärnfrågor. Men det var ändå två helt olika typer av tal. Medan Hägglund talade om det han uträttat som partiledare och vad han vill göra längre fram uppehöll sig Odell länge vid att partiet måste undvika splittring.

– Framtiden börjar med att vi försonas. Vi måste lära oss att tycka om varandras olikheter. Ingen är under mitt ledarskap förbrukad för att man har stött den ena eller den andra sidan, sade Mats Odell.

Liknelse med Obama

Han gjorde en liknelse mellan Barack Obama och Hillary Clinton, där segraren Obama valde Clinton till sin utrikesminister.
– Om ni väljer mig sträcker jag ut handen till Göran Hägglund och de som stöttade honom.
Mats Odell erbjöd slutligen Göran Hägglund att fortsätta som en av Kristdemokraternas tre statsråd i alliansregeringen, om Odell skulle bli vald.

Annars pratade Odell klassiska kristdemokratiska hjärtefrågor, som värdet av familj och värnande om brottsoffer.

– Potentialen för Kristdemokraterna är klart större än vad opinionssiffrorna tyder på, sade Odell.

Hägglund undvek stridigheter

Göran Hägglund undvek helt partiets interna strider i sitt tal. Han koncentrerade sig det han uträttat som minister och vad han vill förbättra inom partiet.

– Över 90 procent av våra vallöften från valet 2006 är genomförda eller påbörjade. Det går inte att gå så mycket snabbare framåt.

Han talade också om barnens rätt till en trygg uppväxt, en av de frågor partiet driver hårdast just nu.
– Uppväxt borde vara en kärnfråga i politiken, men så är det inte. Vi ska driva de här frågorna med kraft, med mod och med envishet. För barnens skull, sade Hägglund.

Bägge talen möttes av applåder, men Hägglund fick ett klart större bifall än Odell.

Ändrade stadgar

Omröstningen sker senare i dag, efter att ett stort antal ombud hållit sina tal. Hägglund är favorit. Aftonbladets enkät bland 42 ombud i gårvisar att 25 av de tillfrågade kommer att lägga sin röst på Göran Hägglund. 6 ombud har sagt att de ska rösta på Mats Odell, medan 11 vägrade avslöja vilken kandidat de tänker rösta på.

Kristdemokraterna har också ändrat sina stadgar inför valet av partiordförande. Från och med nu kommer partiet bara hålla riksting vartannat år, i stället för varje år.

ARTIKELN HANDLAR OM