Radioaktivitet uppmätt i norra Sverige

Strålsäkerhetsmyndigheten utreder

NYHETER

Strålsäkerhetsmyndigheten har uppmätt förhöjda värden av det radioaktiva ämnet jod-131 vid mätstationen i Kiruna.

Myndigheten har inte fått några rapporter om utsläpp, men arbetar nu med att ta reda på hur det radioaktiva ämnet har läckt ut. Vindriktningen tyder på att utsläppet kommer från sydost, det vill säga från eller via Ryssland.

– Någon har gjort ett utsläpp och denna någon har inte informerat omvärlden om det, säger Karin Lind, utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens beredskapsenhet.

Utsläppet kan komma från ett sjukhus, ett kärnkraftverk eller en isotopproduktionsanläggning, skriver myndigheten på sin sajt.

Enligt Karin Lind kan utsläppet dock inte komma från kärnkraftsolyckan i Fukushima förra året.

– Det här är nytt, säger hon.

Nivåerna av det radioaktiva ämnet är dock så låga att de inte innebär någon fara för människor eller miljö.

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens sajt.