Sten Tolgfors avgår

”Jag avgår på egen begäran”

Foto: Björn Lindahl
Sten Tolgfors.
NYHETER

Försvarsminister Sten Tolgfors avgick idag på egen begäran.

– Kraften som krävs för uppdraget börjar för min del ta slut, sa han på en presskonferens på Rosenbad med statsminister Fredrik Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt berättade att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tillfälligt tar över som försvarsminister och uttryckte sitt stöd för Sten Tolgfors.

– Mitt i den här diskussionen finns en människa med känslor, men en omgivning. Som människa sätter man sina egna gränser. För Sten har hans gräns nu passerats. För detta måste jag uttrycka min djupaste respekt.

”Redan i oktober”

Redan i oktober förra året diskuterade Tolgfors sin avgång med statsministern.

– Att vara försvarsminister är inget jobb som man enkelt tar, enkelt har eller enkelt lämnar. Men jag berättade för statsministern i förra veckan att jag ville lämna jobbet som försvarsminister.

Han sa att beslutet snabbats på av debatten kring hans roll i Saudi-affären.

– Den har påverkat och underlättat mitt beslut.

Han berättade att jobbet har tagit en stor del av hans tid i anspråk.

– Man arbetar mer eller mindre hela sin vakna tid.

Påverkat familjen

Enligt Sten Tolgfors har uppmärksamheten kring Saudi-affären påverkat såväl honom som hans familj negativt.

– Det påverkar både hälsa och humör. Mediedrev är inget en fyråring förstår, men han ser hur mamma och pappa mår. När tvååringen slutar peka på teven när pappa är med och istället stänger av, inser man att det har konsekvenser för familjen och det egna livet.

Sten Tolgfors uppgav att det inte "fanns något spel bakom avgången" och att det är en naturlig tidpunkt för honom att lämna sitt uppdrag då han har fullgjort sitt uppdrag.

– Jag är glad över att få ha varit en del av en försvarsmakt som jag högaktar. Men kraften börjar för min del ta slut. De sista veckornas medieuppmärksamhet blev droppen som urholkade stenen.

Skulle skyddas

Igår avslöjade Aftonbladet att Sten Tolgfors som varit försvarsminister sedan 2007, skulle skyddas från Saudi-affären genom att man undvek diarieförning av dokument som rörde affären.

Då avböjde Tolgfors från att ge några kommentarer.

I förrgår uppgav statsministern att han fortfarande hade förtroende för Sten Tolgfors.

– Mitt förtroende är oförbrukat för alla mina statsråd tills annat nämns, sa han då.

Den senaste tiden har röster höjts som menat att Tolgfors skyllt ifrån sig och företrädare för Vänsterpartiet har krävt hans avgång.

Tre veckor

För tre veckor sedan avslöjade Ekot i Sveriges Radio hur Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på konsultbasis skulle delta i ett projekt i syfte att upprätta en hemlig vapenfabrik i Saudiarabien.

För att kunna kringgå reglerna kring vad FOI fick göra, bildade en FOI-anställd ett bulvanföretag, SSTI. Den FOI-anställde skulle arbeta med att samordna det avancerade projektet.

Försvarsminister Sten Tolgfors har tidigare uppgett att han först i mars 2010 när upplägget övergavs, fick vetskap om projektet. Det är däremot känt att andra på Försvarsdepartementet kände till projektet långt tidigare.

FOI-skandalen har lett till att Miljöpartiet har gjort KU-anmälan. Ytterligare två anmälningar har gjorts till riksdagens konstitutionsutskott. Tidigast i höst kommer dock utfrågningar att kunna ske i KU.

Även åklagare kommer granska fallet.

– Granskningen kommer fortsätta, konstaterade statsminister Fredrik Reinfeldt i dag.

FAKTA

Detta har hänt

6 mars

Ekoredaktionen avslöjar FOI:s planer på stöd till bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien. För att göra affären mindre politiskt känslig bildar FOI 2009 bulvanbolaget SSTI. Vd blev en högt uppsatt FOI-anställd. Generaldirektör Jan-Olof Lind förnekar kännedom om SSTI, trots att han i brev till försvarsdepartementet anhållit om tillstånd för FOI att agera konsult åt SSTI.

7 mars

Lind intervjuas i Aktuellt och uppger att det var han själv som stoppade upplägget med SSTI 2010.

9 mars

Försvarsminister Sten Tolgfors skyller FOI för att "strulat till" relationerna med Saudiarabien genom att lova dem mer än vad FOI kan hålla. FOI får i uppdrag av Tolgfors att reda ut hur SSTI bildades.

15 mars

Konstitutionsutskottet beslutar inleda granskning. Utfrågningar tidigast i höst.

20 mars

FOI anmäler misstanke om brott mot offentlighets- och sekretesslagen till justitiekanslern (JK). Myndigheten vill pröva om någon brutit sekretesskraven när Ekot fått dokument som omfattas av utrikessekretess.

22 mars

FOI uppger att polisanmälan gjorts efter granskningen av SSTI. Åklagare har beslutat om förundersökning. Ett par medarbetare på FOI omplaceras. Vilken typ av brott som misstänks avslöjas inte.

26 mars

JK inleder utredning om sekretessbrott.

27 mars

Uppgifter från Ekoredaktionen om att Must finansierat starten av SSTI.

28 mars

Försvarsdepartementet dementerar uppgifter om att det försökt skydda Sten Tolgfors genom att undvika att diarieföra dokument om affären.

29 mars

Tolgfors avgår.

TT

Fakta/Sten Tolgfors:

Sten Tolgfors tillträdde som försvarsminister 2007. Dessförinnan var han handelsminister 2006 till 2007.

Han satt i kommunfullmäktige i Örebro 1991 till 1994. Efter det blev han riksdagsledamot.

Han är född 1966 och är bosatt i Örebro med sin sambo och två barn.

Tolgfors har en fil kand i statskunskap.