Grannländer stänger gränsen till Mali

NYHETER

Malis grannländer har enats om att stänga sina gränser mot det västafrikanska landet i ett försök att tvinga kuppmakarna att avgå.

Ledarna för de 15 länderna i det västafrikanska samarbetsorganet Ecowas säger att de kommer att "aktivera" militära styrkor, men det är ännu oklart när soldater sätts in och på vilket mandat.

Sanktionerna infördes efter att lokala islamister, som hjälpt tuaregrebellerna att ta makten i flera städer, börjat införa sharialagar.