15-årig praoelev fick skära i patient

NYHETER

En praoelev fick vara med och skära vid ett planerat kejsarsnitt på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Kvinnan som opererades fick inte veta någonting.

Eleven, som är femton år, var med vid flera operationer. Vid ett tillfälle också aktivt.

– Jag vet inte hur djupt praon skar, om det blev en rispa eller ett snitt på någon millimeter, säger Per Ekström, den ansvariga läkarens chef, till Sydsvenskan.

Han säger också att läkaren är ångerfull.

Kvinna som genomgick kejsarsnittet visste om att en elev var närvarande vid operationen, men hon upplystes inte om elevens roll.

”Inte utsatts för risk”

Kvinnan har nu blivit informerad om att prao-eleven deltog aktivt vid kejsarsnittet.

Hur reagerade hon på den informationen?

– Det beskedet som jag har fått var att de i vart fall inte reagerade negativt, säger chefsläkare Eva Ranklev Twetman till Aftonbladet.

Det är oklart om sjukhuset kommer göra en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen. En sådan ska göras i de fall en patient utsatts för, eller riskerat att utsättas för, en vårdskada.

– Idag kan jag inte svara på om vi kommer göra en anmälan, säger Eva Ranklev Twetman som är anmälningsansvarig.

Genomför utredning

Oavsett det så ser sjukhuset allvarligt på händelsen som man menar kan skada förtroendet för vården.

Just nu genomför man därför en internutredning som ska belysa händelsen.

– Det gör vi alltid om det har inträffat allvarliga händelser. Vi tar reda på vad det var som hände och vad vi kan göra för att förhindra att det sker igen. I det här fallet är det ju enkelt att förhindra att liknande situationen uppstår. Det har aldrig förekommit tidigare att prao-elever har trätt in på det här sättet och det ska inte förekomma framöver heller.

"Helt oacceptabelt"

Man anser också att sjukhuset har ett ansvar för att inte försätta en prao i svåra situationer.

Enligt sjukhusets regler ska minderåriga inte få praoa på operationsavdelningarna.

– Det är helt oacceptabelt att en prao-elev har varit närvarande vid ett kejsarsnitt, säger chefsläkare Eva Ranklev Twetman till Aftonbladet.

Är era regler oklara?

– Nej, jag tycker att regelverket är väldigt tydligt men man kan aldrig vara för tydlig.

Hon vet inte hur prao-eleven har reagerat på händelsen i efterhand, men menar att det kan påverka ungdomar negativt att närvara vid exempelvis operationer.

ARTIKELN HANDLAR OM