Skalbaggar intar hälsocentral

Kommer varje sommar

Foto: Sandra Wåger/Tidningen Härjedalen
NYHETER

Hälsocentralen i Sveg kryllar varje sommar av de svarta insekterna som hamnat i håret på patienterna.

Nu har läkarna fått nog av krypen:

– De är en hälsofara, säger en läkare till Östersunds-posten.

Varje sommar i flera års tid har skalbaggarna som i folkmun kallas skarptroll tagit sig in via ventilationssystemet och belägrat hälsocentralen i Sveg. De håller till i taket, på väggarna och runt fönstren och de är så många att lokalvårdarna får sopa undan dem varje dag.

– Det har hänt att de ramlat ner från taket och hamnat i håret på patienter. Det är äckligt och någonting som verkligen inte ska få förekomma på en vårdinrättning, säger läkaren till ÖP.

 ”I bland tar de sig in i undersökningsrummet och där hör de verkligen inte hemma”, säger en av läkarna.

"Känns som en ärta"

Personalen som länge har försökt att få hjälp med krypen får ingen hjälp av kommunen som äger fastigheten.

Michael Johnsson, ingenjör fastighetsavdelning på Härjedalens kommun, tycker att läkarnas klagan är en storm i ett vattenglas.

– Varje år har vi den här invasionen, det är ingenting nytt på något sätt, säger han till Aftonbladet. Det finns ingen smittrisk säger Anticimex när vi varit i kontakt med dem.

Utöver det har kommunen ett utlåtande av en läkare vid ett annat landsting som intygar att insekten inte innebär någon hälsofara.

– Men det som är obehagligt är att de plötsligt släpper greppet och landar i huvudet. Det känns som en gul torr ärta när de släpper och det krasar när man trampar på dem, säger han.

Gillar barrträd

Närheten till ett sågverk och en torvfabrik är en trolig anledning till att baggarna årligen bosätter sig på hälsocentralen. Insekterna är tämligen förtjusta i barrträd och äter gärna barken av gran och tall.

– De har mycket gott här, säger Michael Johnsson.

FAKTA

Snytbagge

Tillhör skalbaggsfamiljen Vivlar.

Finns allmänt i hela Sverige och lever på gran och tall. Snytbaggar ligger bakom många ekonomiska förluster för skogsägare eftersom den gnager av av barrträdsplantor vilket leder till att träden dör.

Snytbaggen blir 8–14 mm lång och brunsvart med oregelbundna tvärband av gula fläckar på täckvingarna.

Källa: Nationalencyklopedin