Räntebeskedet kommer i dag

NYHETER

De flesta räntebedömare räknar med att Riksbanken håller sin styrande reporänta stilla på 1,50 procent, trots många tecken på svagare konjunktur. Tidigare har Riksbanken i sin prognos för reporäntan gjort bedömningen att det inte blir fler sänkningar.

Klockan halv tio i dag kommer beskedet om Riksbankens direktion håller fast vid sin prognos om oförändrad reporänta eller om räntan ska sänkas för att sätta fart på konjunkturen.