Svettiga soldater vill ha shorts

NYHETER
Luftiga.

De svenska trupperna i Afghanistan är i stort behov av luftning av känsliga delar. Värmen i landet har, enligt en ansökan om att få 600 par kortbyxor, stor inverkan på soldaterna.

”Svamp och utslag är en normal konsekvens för soldater som påverkas av långa dagar i värmen” står det i ansökan. Med shorts skulle tjänstgöringen kunna ske inom basen och soldaterna ”samtidigt erhålla bättre avluftning i känsliga delar”.