Så ska Sverige kämpa mot Somaliapirater

NYHETER

Regeringen beslutade på torsdagen att Sverige än en gång ska bidra till den militära FN-operationen mot pirater utanför Somalias kust.

Det svenska bidraget blir fartyget HMS Carlskrona med helikopter och bordningsstyrka.

Om det behövs ska också Försvarsmakten kunna leda hela operation Atalanta under insatsperioden, som blir från april till augusti 2013.

Garantera handelssjöfarten

Sverige har deltagit i operationen två gånger tidigare. Målet, enligt försvarsminister Karin Enström (M), är att "trygga FN:s matleveranser till Somalias befolkning och att garantera att handelssjöfarten utanför Somalia inte störs av piratangrepp".

Inte minst ska skydd ges åt fartyg från FN:s matprogram WFP som levererar mat till nödställda i Somalia.

Väpnade vakter på svenska fartyg

Separat planerar regeringen att i höst föreslå att tillåta väpnade vakter på svenska handelsfartyg som skydd mot pirater.

Adenviken utanför Somalias kust är världens farligaste farvatten. Här sker hälften av världens piratattacker, hittills 67 stycken i år. I 13 fall har fartyg kapats och 195 sjömän har tagits som gisslan, enligt International Maritime Bureau, som registrerar piratincidenter.

Adenviken är ett av världens mest strategiska farvatten eftersom fartyg till och från Suezkanalen måste passera där. Alternativet är att gå runt hela Afrika.

Försvarsmakten deltog i Atalanta från maj till september 2009 samt från april till november 2010.

TT