Sverige ska jaga pirater i Somalia

NYHETER

I dag kom regeringsbeskedet: Sverige ska förbereda sig för att delta i piratjakten utanför Somalias kust.

Men inte förrän nästa år.

– Sverige har vid två tillfällen deltagit i Operation Atlanta och vårt bidrag är efterfrågat och viktigt, säger försvarsminister Karin Enström.

Det är fartyget HMS Carlskrona med en helikopter ombord och cirka 130 militärer som är Sveriges bidrag i EU-ledda Operation Atlanta. Meningen är att operationen ska se till att hålla pirater borta så att FN kan genomföra matleveranser till Somalia.

Beskedet från regeringen innebär att försvaret ska förbereda sig för att kunna delta i operationen om det kommer en förfrågan.

– Nu vet vi i tid när det i så fall ska ske. Vi har varit med tidigare i insatsen, säger Jonas Haggren, amiral och den som har ansvar för planeringen av den svenska insatsen.

Operationen genomförs i Adenviken utanför Somalia och förutom matleveranser ska också den kommersiella sjöfarten skyddas.

– Vi ska ha en avskräckande inverkan på piraterna.

Hur då?

– Det beror på vad som har hänt. Ibland kan det räcka med varningseld och ett eventuellt omhändertagande, säger Jonas Haggren.

För att insatsen ska bli av krävs ett riksdagsbeslut. Det kan komma i slutet av december eller januari. Sedan måste en förfrågan komma från Operation Atlanta.

Fram tills dess ska förberedelser genomföras.

– Vi ska se över delarna som ska ingå, göra en bedömning över vad vi behöver, åka på rekognoseringsresor till området, prata med dem som leder operationen nu och förbereda vår egen stab.

FAKTA

Pågår till 2014

Operation Atlanta påbörjades 2008 och kommer att pågå till 2014. För Sveriges del skulle en insats 2013 vara tredje gången som det svenska försvaret deltar. Förra gången var 2010 då Sverige ledde operationen från april till augusti och stannade kvar i operationen till november samma år. Under 2009 gjordes också en insats.

Området vid Adenviken passeras av cirka 20 000-30 000 handelsfartyg per år.

Under 2011 var 3 863 sjömän berörda av piraternas beskjutning, 968 sjömän kom i kontakt med pirater i samband med att de bordade fartyg och 1 206 personer togs som gisslan av piraterna.

Förra året dog 35 personer ur piraternas gisslan. Cirka 111 pirater omkom.

Källa: Försvarsmakten.