V: Skattepengar ska gå till bättre välfärd

Replik

NYHETER

Vi är medvetna om att vi utmanar starka kapitalintressen när vi tar fram en modell för välfärd utan kommersiella intressen. Det är därför ingen överraskning att representanter för de stora välfärdskoncernerna nu är negativa (AB 6/7). Men välfärden kan inte i första hand vara till för att öppna nya marknader för olika bolag. Vi har ett ansvar för att värna varje skattekrona. Människor ska kunna vara trygga med att de pengar vi betalar över skattsedeln också går till en kvalitativ välfärd. De gånger vi behöver uppsöka vården ska vi veta att resurserna där fördelas så att den med störst behov av vård prioriteras, inte den som är lönsammast att behandla.

I många branscher kan konkurrens driva fram bättre produkter till en lägre kostnad, men i större delen av välfärden är det sällsynt – en lärare kan aldrig ersättas av fler och bättre maskiner. Enligt bl.a. SNS senaste välfärdsrapport innebär privatiserad välfärd tvärtom färre anställda än den gemensamma. Vinsten tas dessutom genom lägre utbildningsnivå och sämre arbetsvillkor. Det slår direkt mot personalen och kvaliteten. De 8 miljarder som årligas tas ur välfärdssektorn motsvarar 20 000 anställningstillfällen. Hade det inte varit bättre att satsa de pengarna på ökad personaltäthet eller utbildningsinsatser istället?

Vi har ingenting emot valfriheten att välja mellan olika vårdcentraler eller äldreboenden. Vi ser gärna flera olika slags utförare med olika inriktningar. Men vi ser inte hur valfriheten skulle gynnas av att bolagen ska kunna ta ut så stora vinster som man gör idag. Det är orimligt att det är större lönsamhet i många välfärdsbranscher än vad det är att bedriva bankverksamhet.

Fokus behöver ligga på att förbättra villkoren för personalen och erbjuda en välfärd med god kvalitet. Vinstintresset har helt andra drivkrafter som går i motsatt riktning.

I dag håller 8 av 10 svenskar med om att den som driver skattefinansierad välfärd inte ska plocka ut vinst därifrån. Fryklund och Nykvist skulle behöva lyssna till det.

Jonas Sjöstedt

Ulla Andersson

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

DEBATTEN: Artikeln är en replik på Vårdföretagarnas och Friskolornas riksförbunds debattartikel "Vinster i välfärden behövs för kvaliteten", publicerad den 6 juli.