En skatt gömmer sig på Mars

Mynt har bärgats från skeppsvraket utanför Öland

1 av 5
NYHETER

Silvermynt har bärgats från det mytomspunna regalskeppet Mars som sjönk vid ett sjöslag 1564.

Enligt myten fanns det en kassakista med 200 000 mynt ombord.

Silverdalerna ser ut som vanliga enkronor.

På ena sidan ett huvud och på den andra en statskrona.

Erik XIV har sin kungakrona på huvudet och han har avbildats med pipskägg och svärd.

– Myntet innehåller så mycket symbolik till hans maktutövning. "Gud ger åt den han vill", står det på mynten på latin. Det är en ganska kaxig kung som skriver så, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi som är dykarteamets vetenskaplige ledare. 

Mer kvar

Sedan två veckor tillbaka har ett team på 25 personer undersökt vraket efter regalskeppet som går under namnet Mars, men i historieböckerna kallas skeppet också Makalös och Jutehataren (Danskhataren).

Sedan 448 år tillbaka ligger Mars på 75 meters djup utanför Ölands kust.

Under onsdagen hittade dykarna några silvermynt utanför vraket som togs upp till ytan. 

– Det ligger säkert fler mynt på bottnen, de här mynten låg omkring vid fören, säger Johan Rönnby. 

Kista full med pengar

Skeppet sprängdes och sjönk i ett sjöslag 1564 och de upplockade mynten är präglade 1563. Enligt historien ska Bagge, skeppets amiral, ha tagit ombord en kassakista full med pengar för att kunna rekrytera knektar runt om i Europa.

– Det påstås vara 200 000 daler i kistan. Vi sitter och räknar på det och tycker att det låter som en alldeles för stor siffra. I så fall är det 197 000 kvar att hitta. Men jag tror inte att det är så, men det är en bra historia.

Utöver fler silverdaler finns det runt 100 bronskanoner och vardagliga föremål från skeppet som kan vara värdefulla att bevara.  

Skyddas mot skattletare

Arbetet med att kartlägga vraket kommer att pågå i flera år och slutligen kommer det att mynna ut i en dokumentärfilm. Dykarteamet som Johan Rönnby ingår i kommer att lämna fartyget i och med att årets dykningar avslutas på söndag.

Än så länge nöjer man sig med de tre bärgade mynten, men fler saker från fartyget kan bärgas i framtiden. Men fram tills dess får de ligga kvar på botten med skeppsvraket.

Efter att teamet lämnar platsen kommer fartygsvraket att skyddas mot eventuella skattletare. Området är klassat som förbudsområde och det bevakas av kustbevakningen.

– Vraket anses så känsligt med tanke på de ekonomiska värden som finns där i. Klart att det kan finnas en plundringsrisk, men sen är det inte så lätt att hoppa ner på 70 meters djup mitt i havet.

FAKTA

Fler vrak i Östersjön

Valdemar Atterdags skepp

Den danska kungen Valdermar Atterdag lastade sitt skepp med guld och skatter från brandskattningen av Visby. Det finns lite nedskrivet om förlisningen, men enligt myten sjönk Atterdags fartyg när det lämnade Visby med skatterna 1361.

Resande Man

Mytomspunnet fartyg som förliste 1660 utanför Landsortsgrundet. Kronoskeppet ska ha haft en guldskatt från 30-åriga kriget ombord när det sjönk.

Anders Franzén, som hittade Vasa, är en av dem som sökt efter det.

Rosenkransen

Svenske kungen Erik af Pommerns fartyg ska ha gått sjönk med sin besättning utanför Björkenäs norr om Kalmar 1439. Historier talar om stora summor mynt ombord. Erik af Pommern var inte ombord när Rosenkransen sjönk.

Långe Barken

Danskt örlogsfartyg som sänktes av regalskeppet Mars 1564, bara dagar innan Mars förliste. Vraket finns troligtvis mellan Västervik och norra Öland.

Svärdet

Gick till botten samma dag som regalskeppet Kronan, utanför Öland 1676. 600 man omkom och ombord fanns troligen en krigskassa och 86 kanoner.

Fartyg med okänt namn:

Historiska källor talar om ett handelsfartyg som förliste utanför Gotland omkring 1715. Man har hittat silvermynt vid platsen, men fartyget saknas ännu. 

Regalskeppet Kronan

Gick under i ett slag mot Danmark på 1676. Fartyget kantrade under en alltför skarp gir och krutförrådet antändes. Återfanns 1980 och runt 30 000 föremål har plockats upp från vrakplatsen.

Regalskeppet Vasa

Byggdes på 1600-talet och var en symbol för den svenska krigsmakten – men skeppet sjönk på dess jungfrufärd utanför Beckholmen 1628 och gick ner med kanoner och besättning. Återfanns 1956 och bärgades 1961.

Det holländska spökskeppet

Välbevarat skepp som hittades för fem år sedan med skulpturer och skrov intakt, och dess virke är från 1600-talet. Troligtvis rör det sig om ett holländskt handelsfartyg.
 

Champagneskeppet

Fartyget, omkring 200 år gammalt, hittades 2010 utanför Åland. Ombord fanns ett 70-tal flaskor champagne - varav de flesta i perfekt lagrat och drickbart skick. Två flaskor såldes 2011 för 24 000 respektive 30 000 euro.