Så tar myggen över i Sverige

Nu surras det om en årstid med bett – av översvämningsmygg

1 av 4 | Foto: LINDA FORSELL
viftar bort blodsugarna Aftonbladets reporter Oscar Nelson står onekligen i sticket när han ­barbröstad försöker vifta bort myggen i rekorddrabbade Överkalix.
NYHETER

Myggorna invaderar Sverige.

I Överkalix surras det om rekord – och nu kläcks den aggressiva översvämningsmyggan.

– Kommer den hit ­tänker jag köpa sådana där ­el-racket och smälla dem, säger Katarina Samuel­sson, 52.

Katarina Samuelsson, 52, och Göte Jönsson, 73.

Det ser ut att bli en sommar med bett. De forskare som Aftonbladet har varit i kontakt med säger att chansen är stor att myggplågan kommer fortsätta att bre ut sig.

– Vi kan nog befara att det blir mycket mygg framöver, säger myggexperten Yngve Brodin på Natur­historiska riksmuseet.

Den regniga sommaren har gjort att myggorna har frodats. Bäst verkar den ­luriga översvämnings­myggan trivas.

Två olika typer

I Sverige brukar man ­tala om två typer av myggor, översvämningsmyggan och skogsmyggan.

– Översvämnings­myggan är mycket aggressivare. Den fungerar som en attackflygare, den ger sig inte när man försöker vifta bort den, säger Yngve ­Brodin.

Under en sommar med många översvämningar kan den aggressiva myggan kläcka flera generationer nya myggor. Just nu är ­förhållandena idealiska på de platser i Sverige som ­ny­ligen drabbades av översvämningar, säger mygg­experten Lars-Åke Janzon.

Värsta på många år

– Den attackerar oerhört snabbt. Du hinner knappt märka att den sticker.

Norra Norrland är ett ­annat område som brukar vara myggtätt. I Överkalix i Norrbotten har sommarens myggplåga varit den värsta på många år, enligt de Överkalixbor som ­Aftonbladet har pratat med.

– Efter midsommar exploderade det i värme och fukt. Nu är det otroligt mycket mygg, säger Göte Jönsson, 73.

Kaféägaren Katarina Samuelsson, 52, tycker att myggorna nästan förstör sommaren.

– Det är fruktansvärt, ­säger hon.

”Tänker smälla dem”

Översvämningsmyggor är extremt sällsynta i Överkalix.

Men på grund av fram­tida klimatförändringar är risken stor att den aggressiva myggan sprider sig norrut.

– Kommer den hit tänker jag köpa sådana där el-­racket och smälla dem, ­säger Katarina Samuelsson.

FAKTA

SKOGSMYGGA VS ÖVERSVÄMNINGS- MYGGA

Den lugna: Skogsmyggan.

Gruppen skogsmygg är de stickmygg som de flesta av oss har upplevt någon gång. Deras larver kläcks från övervintrade ägg tidigt på våren när snön smälter. Myggorna är i luften till juni och runt midsommar, men sedan minskar mängderna.

Den aggressiva: Översvämningsmyggan.

Översvämningsmygg lägger sina ägg på marken i översvämningsområden. Äggen kläcks till larver om de först utsätts för torka och därefter kommer under vatten. Översvämningsmyggornas larver utvecklas efter varje översvämning och kan kläcka fram flera generationer under en regnig sommar.

Klimatförändringar kan komma att bidra till att myggan sprider sig över hela landet.

Källa: Yngve Brodin, Lars-Åke Janzon och www.mygg.se