Supervinsten för Swedbank

Swedbank gjorde en vinst på 4,2 miljarder.
NYHETER

Jättebanken gör en vinst på 4,2 miljarder kronor – ska fortsätta dra ned

Vd Michael Wolf skriver i delårsrapporten att det, med tanke på risken för recession i Europa, är "svårt att ge en tydlig förväntansbild av resultatutvecklingen". Swedbank planerar därför för ett svagt scenario och fokuserar på kostnadsutvecklingen, enligt Wolf.

"Vår ambition är att minska kostnaderna under 2012 med cirka 1 miljard kronor, exklusive rörliga personalkostnader, jämfört med 2011", skriver han.

Michael Wolf aviserade redan i bokslutsrapporten för 2011 att kostnaderna skulle minskas med en miljard kronor under 2012. Utvecklingen hittills under året ligger i linje med detta mål, skriver han.

Nyutlåningsmarginalen på bolån i Sverige har sedan slutet av 2011 legat på en stabil nivå, uppger han. Lägre marknadsräntor och ökad konkurrens har påverkat inlåningsmarginalerna negativt.

"En viss omprissättning av företagsutlåningen har fortsatt, främst som en effekt av de högre kapitalkraven som myndigheterna annonserade mot slutet av 2011", skriver Wolf.

FAKTA

Bankkoncernen Swedbank redovisar en rörelsevinst på 4 217 miljoner kronor för andra kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 4 319 miljoner kronor motsvarande period 2011.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4 119 miljoner kronor.