Bankerna gör supervinster

Svenska storbanker håller krisen på avstånd – med hjälp av sina kunder

NYHETER

De svenska storbankerna håller eurokrisen på avstånd.

Bankerna har tillsammans gjort miljardvinster – med hjälp av sina kunder.

– Spararna behöver få råg i ryggen så de kan hävda sig gentemot bankerna, säger Peter Norman, (M) finansmarknadsminister.

Reglerna har stramats åt och det är i dag dyrare än tidigare att driva bankverksamhet. Men det är inget som har haft någon större inverkan på bankernas resultat. Istället har de fyra svenska storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank tillsammans skrapat ihop en vinst på 32 miljarder efter skatt.

Och det bankerna håvar in kommer från höga marginaler på tjänster och lån.

– Vi tar rätt betalt för risk och lån, sade Swedbanks vd Michael Wolf när han presenterade delårsrapporten.

Aktivare kunder

Sveriges sommarregering är överens om att det är bra att det går så bra för svenska banker, till skillnad från många andra banker i Europa.

– Vi borde vara glada över att vi har välskötta banker och ett regelverk som fungerar, säger Erik Ullenhag, (FP).

Samtidigt betonar sommarregeringen att det är viktigt att kunderna får ta del av vinsten.

– Företag måste få kunna gå med vinst, men den måste vara skälig och rimlig och komma konsumenterna till godo, säger Eskil Erlandsson, (C).

Finansmarknadsminister Peter Norman (M), tror inte att det går att reglera bankers vinster, utan vill i stället att eleverna redan i grundskolan börjar utbildas i privatekonomi, så att vi kan hävda sig mot bankerna och säga ifrån när bankerna tar ut för höga avgifter och räntor från kunderna.

– Konsumenterna måste bli aktivare och bättre på att jämföra banker och våga byta till den med de förmånligaste villkoren, säger Maria Larsson, (KD).

”Vi lånar billigt”

Trots vinsterna finns inga löften om sänkta bolåneräntor på storbankerna som gick med vinst. 

– Det som bestämmer bolåneräntornas förändring är marknadsräntorna. Och det är en svår situation i Europa där det är dyrt att låna, men Nordea är en av de starkaste bankerna i i Europa och vi lånar relativt billigt, säger Erik Durhan, presschef på Nordea.

Svenska banker är obrydda av tumultet i euroländerna. Länderna i penningsamarbetet har fått låna pengar av Europeiska centralbanken, ECB, vilket har lett till att den ökade andelen kapital på marknaden har inneburit att marknadsräntorna har pressats i EU. Vilket också har påverkat de korta marknadsräntorna i Sverige, skriver Riksbanken i sin penningpolitiska rapport för juli månad. Erik Durhan menar att med ett EU-perspektiv är Nordeas marginaler generellt sätt låga.

– Vi har en bolånemarginal på 0,5 till 1 procent. På en hundralapp är det mellan 50 öre och en krona. Och då är det viktigt att lägga till att det är saker som lönekostnader, skatt och administrationskostnader som inte räknas in i det.

”Inte rört sig”

Den andra svenska storbanken som visat plussiffror, Handelsbanken, har för närvarande lånat ut runt 600 miljarder kronor till privatpersoner och vinsten på lånen för första halvåret 2012 är en miljard kronor.

– Det som vi tjänar på lånen under andra halvåret är runt 34-35 öre per 100-lapp. Vi redovisar varje kvartal den genomsnittliga bolånekostnaden. Vi gick från 0,84 till 0,85 procent för första och andra kvartalet. Så den har inte rört sig särskilt mycket, säger Bengt Carlsson presschef på Handelsbanken.

Samtidigt visar Riksbankens rapport att allt färre lånar och skillnaden mellan Riksbankens reporänta och bankernas rörliga bolåneräntor har minskat eftersom det är billigare för bankerna och utlåningsinstituten att finansiera lånen.

FAKTA

Storbankernas halvårsresultat

Nordea: Steg med 6 procent till 9,4 miljarder kronor.

Swedbank: Minskade med 8 procent till 3162 miljoner kronor. 

SEB:  Minskade med 6 procent till 39 51 miljoner kronor.

Handelsbanken: Ökade med 9 procent till 4 528 miljoner kronor i vinst