300 år gammal hjärna hittad på Östersjöns botten

1 av 3 | Foto: AMELIE HERBERTSSON/Barometern
Lotta Spåre som har jobbat med Kronan i halva sitt liv i år, håller upp ett kranie som har hittats och som innehåller en hjärna, därav håller hon kraniet upp och ned. De har tidigare gjort misstaget att de har vänt på kranium de har hittat och då förlorat delar från hjärnan.
NYHETER

Ett kranium med spår av hjärna har hittats på Österjönsbotten.

Hjärnan tillhörde en besättningsman på regalskeppet Kronan som sänktes utanför Ölands kust för över 300 år sedan.

– Det går att se strukturerna på hjärnan, säger Lars Einarsson, projektledare för Kronan. 

Regalskeppet Kronan sänktes utanför Ölands kust av den förenade dansk-holländska flottan år 1676. I den 850-man starka besättningen överlevde endast ett fyrtiotal.

Nu har dykare och arkeologer hittat ett välbevarat kranium med spår av hjärna från en besättningsman på Kronan.

Går att se konturerna av hjärnan

Det välbevarade kraniet som hjärnresterna ligger i hittades på trossdäcket, det näst nedersta däcket på Kronan. 

– Det går att se konturerna av hjärnan, säger Lars Einarsso

n, projektledare för undersökningen av Kronan.

Att hjärnan har hållit sig välbevarad efter 336 år under vattnet beror på att den har legat i en syrefrimiljö innanför kraniet, enligt Lars Einarsson.

När Kronan sjönk åkte lera upp från botten och in i båten, leran bäddade in kraniet och kan ha bidragit till att hålla det intakt i över 300 år.

Kommer att ta DNA–prover

Nu kommer det anmärkningsvärda fyndet att skickas till osteoarkeologiska institutet vid Stockholms universitet för vidare undersökning. Bland annat kommer forskarna att ta DNA-prover på hjärnan.

Osteoarkeologen Anna Kjellström, som inte själv sett det nya fyndet, är en av de som kommer att titta på, och inne i kraniet.

–Man gjorde ett liknande fynd på Kronan för en 15, 16 år sedan. Då var hjärnan mer som en grå klump, men det här verkar större.

Ett Atlantis i miniatyr

Regalskeppet Kronan hittades 1980. Sedan dess har det varje år genomförts dykningar på skeppet.

Bara i år har man hittat runt 300 fynd.

– Kronan är fantastiskt bevarad. Det är en hel värld från 1600-talet därnere, krigskeppet är som ett Atlantis i miniatyr, säger Anna Kjellström.