Avlopp som rinner rätt ut: 125 000

Sprider avföring och gifter till hav och sjöar

NYHETER

650 000 hus i Sverige har enskilda avlopp.

Där rinner kiss, bajs och diskvatten orenat ut i naturen.

– Med så dålig rening kan det komma ut skadliga organismer, säger Kajsa Berggren på Havs- och vattenmyndigheten.

Trodde du att sommarens badvatten var fräscha? Tänk om. 650 000 hus pumpar nämligen ut allt sitt avloppsvatten via enskilda avlopp. 125 000 av dem har inte bättre rening än en slamavskiljare – vilket i praktiken innebär ett finmaskigt galler. Det betyder att bajs, kiss och skadliga ämnen obehindrat kan rinna ut i våra vattendrag.

Sprida sjukdomar

– Bortsett från de uppenbara miljöriskerna finns det också en hälsoaspekt i det här, säger Kajsa Berggren, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Bakterier och virus kan rinna över till grannens brunn och sprida sjukdomar. Samtidigt fungerar den näringsrika avföringen som en gödningsbomb för vattendrag i närheten.

– Tio procent av all fosfor i Östersjön och Västerhavet beräknas komma från enskilda avlopp. Det är höga siffror, säger Kajsa Berggren.

Höga kostnader

De flesta avloppen med dålig rening finns i anslutning till stugbyar och områden med många sommarstugor. Det kan vara en förklaring till varför vissa badplatser plötsligt blir rödflaggade under sommarmånaderna.

– Har du dålig vattenkvalitet på en badplats måste kommunen titta på om det beror på avlopp i närheten, säger Kajsa Berggren.

Hon drar parallellen till Östersund där parasiten cryptosporidium smittade 27 000 personer för två år sen.

– Det utbrottet kostade 220 miljoner för samhället. Säg att det var enskilda avlopp som låg bakom det, då kanske det är billigare att renovera sitt avlopp i stället, säger hon.