Romson KU-anmäler Bildt

NYHETER

En tvist mellan den ryska staten och en tysk affärsman om ett hus på Lidingö fick Carl Bildt att skriva ett brev till Kronofogden.

Nu har han KU-anmälts av Miljöpartiet.

– Det luktar ministerstyre lång väg, säger språkröret Åsa Romson.

I dag rapporterade Dagens Nyheter om en långdragen tvist mellan den ryska staten och en tysk affärsman. Bråket handlar om en fastighet på Lidingö. För 14 år sedan beslutade en skiljedomstol att Ryssland skulle betala miljonbelopp till tysken efter att man konfiskerat hans tillgångar.

Enligt ryska ambassaden i Stockholm använder man huset till diplomatiska ändamål - vilket skulle innebära att fastigheten har diplomatisk immunitet och skyddas av Wienkonventionen. Men både tingsrätten och Högsta domstolen har slagit fast att det en utmätning av fastigheten får ske.

Nyligen skickade UD och utrikesminister Carl Bildt (M) ett brev till Kronofogden som har väckt uppmärksamhet. Där slås fast att hänsyn måste tas till Wienkonventionen och den diplomatiska immuniteteten och att en utmätning skulle kunna skada den svenska relationen med Ryssland. UD har rätt att hålla sig informerad i ärenden där myndigheter har kontakter som berör relationen till andra länder.

Men Carl Bildts brev har nu fått honom anmäld till riksdagens Konstitutionsutskott. Bakom anmälan står Miljöpartiet. Enligt språkröret Åsa Romson luktar Bildts brev ministerstyre lång väg.

– Det han skriver under är en tydlig påtryckning som inte är opartisk och det uppfattas också av den andra parten som ett intresse för Ryssland snarare än för en opartisk rättstat i Sverige. Som om det är utrikesministern som ska avgöra huruvida man kan utmäta en fastighet i Sverige. Det har vi faktiskt en Kronofogdemyndighet som gör och jag tycker därför att han ägnar sig åt ministerstyre, säger hon till Aftonbladet.

Enligt Romson finns det flera risker med det som nu sker.

– Risken är att vi inte får någon tilltro till en opartisk och rättsäker förvaltningsprocess i Sverige där enskilda ärenden avgörs enligt gällande regler och bestämda lagar och förordningar. Inte av en minister på ad hoc-basis. Det är själva grunden i en rättstat. Därför är det viktigt att KU prövar det här.

Carl Bildt vill inte svara på några frågor i ärendet men har debatterat det flitigt på Twitter och skrivit om det på sin blogg. Där skriver han bland annat att han välkomnar KU:s granskning. Han förklarar dessutom vidare:

– Och som chef för det departement som handlägger utrikes ärenden har jag, när en myndighet åberopade regeringsformen tar kontakt med oss i ett konkret ärende, självfallet en rätt att informera om den saken. Att Miljöpartiet anmält saken till riksdagens konstitutionsutskott har med största sannolikhet inte sin bakgrund i några konkreta överväganden i den frågan. Behov av publicitet mitt i sommaren förefaller vara en viktigare drivkraft.