Muren som klöv Europa och världen

Berlinmuren delade Europa i öst och väst. En 15,5 mil lång gräns mellan kommunism och kapitalism. I går var det 51 år sedan de första betongblocken lades på den största symbolen för det kalla kriget.

Tusentals östberlinare försökte ta sig under, över, genom eller runt den.

På andra sidan tyckte sig många se en bättre värld med skyskrapor och neonljus.