De låtsades vara handikappade – och fick ersättning

1 av 5 | Foto: POLISEN
PÅ RESANDE FOT. Linköpingsbon i en klassisk turistpose vid pyramiderna i Egypten 2007.
NYHETER