Ekobrottsmyndigheten granskar SSF

NYHETER

Ekobrottsmyndigheten kommer att granska stiftelsen SSF, för att se om det begåtts bokföringsbrott i samband med miljonfestandet.

Pressen på Stiftelsen för strategisk forskning (SFF) ökar. Tidigare i veckan blev det känt att Konkurrensverket granskar stiftelsens upphandling av festfixaren Micael Bindefeld och nu blir fallet även ett ärende för Ekobrottsmyndigheten. SSF:s ordförande har medgivit att "handlingar har registrerats felaktigt". Men Dagens Nyheter uppger att handlingarna inte registrerades alls.

Martin Tidén, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten, tror att stiftelsen kommer att bli föremål för en förundersökning. Därefter kan beslut om en husrannsakan hos stiftelsen fattas.

Martin Tidén säger att husrannsakan låter allvarligare än vad det är, eftersom myndigheten inte kan knacka på och fråga om de får leta igenom kontor eller lägenhet.

Det räcker inte med uppgifter i medier för att fatta ett beslut om husrannsakan.

– Men det finns alltid uppgifter att kontrollera utan att man behöver göra husrannsakan, det kan exempelvis vara vittnen att höra, säger Martin Tidén.

Efter en husrannsakan överlämnas bokföringen och andra handlingar till en revisor på Ekobrottsmyndigheten, som undersöker om det finns skäl att tro att brott begåtts.

TT