"Ringhals har inte följt föreskrifterna"

Kan ha brutit mot kärntekniklagen

Ringhals kärnkraftverk.
NYHETER

Ringhals AB har missat att anmäla vilka företag man anlitat för underhåll av kärnkraftverket.

– Man har inte levt upp till våra säkerhetsföreskrifter, säger Leif Karlsson på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ringhals AB, som driver kärnkraftverket i Ringhals, har inte anmält de företag som bolaget anlitat.

Därför har Strålsäkerhetsmyndigheten gjort en anmälan till åklagarkammaren för att de ska ta ställning till om bolaget brutit mot kärntekniklagen och mot Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

13 företag som jobbat oanmält

Enligt Leif Karlsson på Strålsäkerhetsmyndigheten har de anlitade företagen sysslat med olika typer av underhåll inuti byggnaden.

– Ringhals har upptäckt det här själva. Det handlar om 13 företag som de inte anmält som sig bör, säger Leif Karlsson och fortsätter:

– Det är inget allvarligt ur ett säkerhetsperspektiv, men däremot har man inte levt upp till våra föreskrifter.

FAKTA

Företagen måste godkännas innan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Enligt kärntekniklagen kan den som driver ett kärnkraftverk, tillståndshavaren, anlita andra för att utföra vissa åtgärder, under förutsättning att uppdragstagaren godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Men när det gäller vissa typer av arbeten, exempelvis genomföra kvalificerade expertuppdrag som det inte är rimligt att tillståndshavaren utför med egen personal, räcker det att tillståndshavaren anmäler till myndigheten vilka uppdragstagare som anlitas innan uppdraget påbörjas. Anmälan ska göras till Strålsäkerhetsmyndigheten innan uppdraget påbörjas och ska innehålla en beskrivning av vad uppdraget omfattar samt motiv till varför tillståndshavaren inte själv utför åtgärderna.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten