USA varnar Syrien för kemiska vapen

NYHETER

President Barack Obama hotar med militär intervention om Syrien sätter in kemiska eller biologiska vapen, vilket skulle innebära att "en röd linje" passerats.

USA:s skarpaste varning hittills.

Obama påpekade att han ännu avstått från att beordra den amerikanska militären att ge sig in i den blodiga syriska konflikten. Men presidenten sade att det kommer att leda till enorma konsekvenser om president Bashar al-Assad misslyckas med att förhindra att massförstörelsevapen kommer på avvägar.

Det var Obamas skarpaste uttalande hittills om en eventuell militär intervention och han varnade inte bara Syrien för att använda okonventionella vapen utan också för förflyttning av dem på ett hotfullt sätt.

– Vi har varit mycket tydliga i förhållande till Assad-regimen, men också i förhållande till andra aktörer på marken, att det innebär att en röd linje överskrids om vi ser att en massa kemiska vapen flyttas runt och används, sade Obama vid en pressträff i Vita huset på måndagen.

Obama sade också att de kemiska vapnen inte bara är av betydelse för Washington utan också för dess allierade i regionen, däribland Israel.

Han sade också att USA gjort upp en rad beredskapsplaner, men gav inga detaljer.