Sveriges mystiska Stonehenge

Ales stenar är på många sätt Sveriges motsvarighet till Stonehenge. Den gigantiska skeppssättningens ursprungliga funktion har länge orsakat bråk bland forskare och amatörer. – Det finns folk som okritiskt köper spektakulära förklaringar, säger Bengt Söderberg, doktor i arkeologi i Lund.

Ingen har med säkerhet kunnat för­klara vad de 59 resta blocken – som sträcker sig över 67 meter – hade för roll vid upp­förandet.