Skräckpedofilens medhjälpare frigiven

Förflyttas till kvinnokloster

1 av 3 | Foto: AP
Michelle Martin, eskorterades av polis under frigivningen.
NYHETER

Michelle Martin, 52, dömdes till 30 års fängelse för medhjälp till sin exmakes, den belgiske skräckpedofilen Marc Dutroux, kidnappningar, sexövergrepp och mord under 90-talet.

Nu blir Martin frigiven – på villkoret att hon flyttar till ett nunnekloster.

Under 80- och 90-talet kidnappade och våldtog den belgiske pedofilen Marc Dutroux sex flickor. Fyra av flickorna mördades och Dutroux dömdes till livstids fängelse för sina bestialiska gärningar.

Dutrouxs exfru, Michelle Martin, dömdes till 30 års fängelse för medhjälp.

Men trots att det bara gått 16 år sedan Martin fick sin dom har en belgisk domstol nu bestämt att hon ska bli frigiven.

Villkoret för frigivningen är att hon flyttar till ett nunnekloster i centrala Belgien, och att hon "håller sig på avstånd" från de drabbades familjer.

Stora protester

Detta var fjärde gången Martin ansökte om villkorlig frigivning, och domstolens beslut att godkänna ansökan har väckt stora protester i landet.

I söndags marscherade tusentals Brysselbor längs huvudstadens gator och i staden Malonne, där det nunnekloster som Michelle Martin ska bo i är beläget, samlades flera folksamlingar för att visa sitt missnöje under tisdagen.