Så vill S förbättra skolan

Foto: PONTUS ORRE
Mikael Damberg.
NYHETER

Lärarna ska bli bättre och eleverna färre i klassrummen.

Socialdemokraterna avsätter tre miljarder i sin skuggbudget till att förstärka skolan.

– Vårt förslag innebär fem elever färre i varje klass, säger gruppledaren Mikael Damberg.

Satsningen som S gör i sin skuggbudget ska både gå till att förstärka lärarnas kunskaper, det pedagogiska ledarskapet – och situationen för eleverna.

Mindre klasser

Bland annat avsätts två miljarder för att minska klasstorlekarna på lågstadiet. Det motsvarar en minskning med fem elever per klass.

Enligt Magdalena Andersson, ekonomisk talesperson, är det viktigt för att förbättra.

– Klasserna behöver vara mindre för att varje elev ska nå  sin fulla potential, säger hon.

Forskning

Socialdemokraterna satsar även 25 miljoner på ett forskningsinstitut för lärande.

– Vi har för lite forskning om det som funkar och inte funkar i den svenska skolan, säger partiets skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan.

– Allt för mycket av dagens politik grundar sig på skjutande från höften.

Kända satsningar

Flera av satsningarna som S presenterar är kända sedan förut. Däribland satsningen på särskilt utsatta skolor samt läxhjälp och sommarskola.

Socialdemokraterna menar att det är ett måste att satsa på skolan eftersom skolresultaten sjunker konstant samtidigt som de sociala klyftorna mellan eleverna och skolorna ökar.

FAKTA

Så vill S stärka skolan

Socialdemokraterna avsätter tre miljarder till satsningar på skolan för 2013.

Bland annat vill man:

• Kompetensutveckla lärarna, förbättra deras karriärvägar och stärka det pedagogiska ledarskapet.

• Inrätta forskningsinstitut förlärande.

• Minska klasstorlekarna i lågstadiet med motsvarande fem elever per klass.

• Stötta skolor med tuffa förutsättningar.

• Öka läxhjälpen och införa sommarskolor.