Volvo Bussar lägger ner i Säffle

NYHETER

Produktionen vid Volvo Bussar i Säffle läggs ner under 2013.

Volvo koncentrerar istället sin tillverkning av kompletta bussar till anläggningen i Polen.

Nedläggningen berör 330 tillsvidareanställda och ett 60-tal konsulter.

Volvo har stora problem med överkapacitet i sina bussfabriker. Företaget bedömer att tillväxten i Europa kommer att vara fortsatt låg de närmaste åren och att priserna fortsätter att pressas.

"Efterfrågan på nya bussar i Europa har stadigt minskat under de senaste åren samtidigt som priserna pressats, särskilt i de nordiska marknaderna. Genom att koncentrera produktionen av kompletta bussar till en fabrik kan vi sänka kostnaderna och därmed vända den negativa lönsamhetsutvecklingen", kommenterar Håkan Karlsson, vd för Volvo Bussar AB, enligt ett pressmeddelande.

Orderingången tappar fart

Volvo Bussar brottas med fallande försäljning och minskad orderingång. Andra kvartalet i år såldes 2 498 bussar jämfört med 3 127 bussar samma tid förra året – en nedgång med 20 procent. Minskningen fanns enligt kvartalsrapporten på alla större marknader, utom Europa.

Orderingången har också tappat fart. Den gick ner med 14 procent under andra kvartalet.

Påbörjar förhandlingar med facket

Fabriken i Polen har fyra gånger så stor kapacitet som fabriken i Säffle.

Volvo räknar med att en flytt av produktionen belastar koncernens rörelseresultat det fjärde kvartalet i år med cirka 100 miljoner kronor.

Företaget ska påbörja förhandlingar med facken om neddragningarna.

Samtidigt ska man titta på möjligheterna att hitta likvärdiga arbetstillfällen inom Volvokoncernen enligt Håkan Karlsson.

Volvo ska ha kvar teknisk support i Säffle, vilket kan komma att omfatta ett 50-tal jobb.

TT