Mäklare fejkade bilder på Hemnet

Foto: Svensk fastighetsförmedling
En av bilderna som mäklaren har förfalskat – den öppna spisen har i själva verket eldningsförbud.
NYHETER

Öppna spisar med eldningsförbud brann vackert i annonsen, en ”plats för mysig berså” visade sig ligga på granntomten och en otjänlig pool beskrevs vara ”i gott skick”.

Nu anmäls två mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Östergötland för att ha förfalskat bilder och undanhållit information.

– Bilderna på spisarna var ett misstag, säger en av mäklarna.

För att få ut ett så högt pris som möjligt för en fastighet förfalskade mäklarna bilder och undanhöll information. Det hävdar en köpare av fastigheten i en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen.

Förfalskade bilder

På bilderna som låg ute på Hemnet visades husets två öppna spisar brinnande och fullt fungerande. Men bilderna var förfalskade. I själva verket har båda spisarna eldningsförbud. Efter inspektion av en sotare läckte det rök från båda spisarna och deras rökkanaler.

Enligt anmälaren har de båda mäklarna också på bilder i annonsen angett att flera olika platser, till exempel en uteplats, en parkering och ett redskapsskjul, tillhör den aktuella fastigheten när de i själva verket ligger på tomten intill.

Otjänlig pool bedömdes vara ”i gott skick”

Efter en radonmätning uppgav mäklaren, enligt anmälan, att det inte var några problem "då radonhalten ligger under gränsvärdet". Något som, enligt anmälaren, i efterhand inte alls visade sig stämma. Fastighetens pool angavs också vara i gott skick och fullt fungerande. I efterhand framkom, enligt anmälan, att så inte alls var fallet. Poolen bedömdes som otjänlig och var tvungen att bytas ut eller renoveras för att kunna uppfylla nuvarande krav.

Priset justerat

Enligt anmälaren kände båda mäklarna till alla brister men valde att mörka och till och med hitta på saker för att få ut en högre köpeskilling för fastigheten - och därmed ett högre arvode.

– Köparen gjorde en besiktning och valde sedan att häva köpet. Priset blev justerat lite med anledning av spisarna, säger en av de ansvariga mäklarna.

”Ett misstag”

I stället blev det budgivare nummer två som fick köpa fastigheten.

– De väljer ju att sälja till vem de vill, nu visade det sig att nummer två var en mer lämplig köpare. Det skiter jag i egentligen, säger mäklaren.

Fast ditt arvode blir väl mindre?

– Inte så mycket mindre.

Mäklaren är inte speciellt orolig över den första köparens anmälan mot honom och hans kollega.

– Nej, varför skulle jag vara det? Jag kan inte se att det skulle leda till något.

Varför förfalskade ni bilderna?

– Jag säger inget mer om det. Det var ett misstag. Jag har också lärt mig något av det.

FAKTA

God fastighetsmäklarsed

Fastighetsmäklarinspektionen (som tidigare hette Fastighetsmäklarnämnden) är den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.

Myndigheten informerar också om god fastighetsmäklarsed. Bedömningar i tillsynsärenden ligger till grund för utvecklingen av god fastighetsmäklarsed.

Fastighetsmäklarinspektionen har en disciplinnämnd som kan utfärda varningar och också, i värsta fall, besluta om att dra in en enskild mäklares registrering.  Ett sådant beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

ARTIKELN HANDLAR OM