Högre matpriser på väg

Så mycket vill Arla Foods höja matpriserna

NYHETER

Matpriserna måste höjas för att täcka upp för dyrare foder, hävdar svenska producenter.

Mejerikoncernen Arla Foods har aviserat prishöjningar på alla mjölkprodukter. Och äggbranschen kräver 13–14 procent mer betalt.

Höstens förhandlingar om priset på våra baslivsmedel är inne i en intensiv fas.

Arla Foods har i ett brev till de stora kedjorna krävt en prishöjning på 40 öre per liter mjölk, ett prispåslag på 4 procent för matfett och matlagningsprodukter samt 4 kronor per kilo ost, erfar TT.

Christer Åberg, vd för Arla Foods i Sverige, bekräftar att det har aviserats prishöjningar:

– Det tar väl ett antal veckor eller månader innan det här träffar konsumenter.

Intensiva diskussioner

Han vill inte ange hur stora prishöjningar som väntar.

– En del produkter är på väg upp, en del går ner. Det är ganska intensiva diskussioner, säger Icas presschef Staffan Ekengren.

Enligt Axfood, som driver Hemköp och Willys, är prisläget för hela matkassen ganska trögrörligt, även om enskilda varor skulle bli dyrare.

– För 2012 är vår prognos en matprisinflation på 1 procent, säger presschefen Ingmar Kroon.

I producentledet talas det om risk för bacon-brist och kris. Svenskt Kötts vd Maria Forshufvud varnar för att betesmarker kan växa igen om inget händer.

– Svenska konsumenter måste vara beredda att betala mer för svenskt kött, säger hon.

Läget har förvärrats snabbt efter sommarens torka i USA och i Svarta havsområdet. På råvarubörsen i Chicago har priset på majs, soja och vete ökat med cirka 30 procent sedan årsskiftet.

Våg av utslaktning

Dyrare spannmål har skapat en våg av utslaktning av mjölkkor, vilket drar ned produktionen och därmed pressar upp mejeripriserna globalt.

– Det gäller även i Europa, säger Åberg.

Den starkare kronan dämpar effekten. Men kostnadstrycket har ökat markant för bönderna, enligt Mikael Jeppsson, försäljningschef för spannmål på Lantmännen, en ledande livsmedelsproducent som ägs av 35 000 bönder.

– Det är ingen marginell post, säger han.

Grovt räknat utgör foder och proteintillskott cirka hälften av branschens rörliga kostnader, enligt Thord Karlsson, konsulent vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Han befarar att utslagningen av svenska bönder nu tilltar. Mindre och högt skuldsatta mjölkbönder är särskilt utsatta.