TV 4: Teliachefer riskerar fängelse

NYHETER

Telia Sonera har lagt ut arbete med information som rör rikets säkerhet på entreprenad.

Därmed bryter bolaget mot svensk lag, uppger TV4.

Detta framgår av ett hemligt internt dokument från Telia Sonera som TV 4 Nyheterna tagit del av.

Flera höga chefer inom bolaget riskerar därmed fängelsestraff, enligt dokumentet.

Telia Sonera förnekar enligt TV 4 Nyheterna att man brutit mot några säkerhetslagar och säger att det externa bolaget uppfyller de säkerhetskrav som ställts.

”Ett internt pm”

Håkan Kvarnström, koncernsäkerhetschef på Telia Sonera, säger att det interna dokumentet där det går att läsa att flera höga chefer inom bolaget riskerar fängelsestraff är felaktigt.

– Det var ett internt pm som har skrivits av en anställd på företaget. Men personen hade inte hela bilden. När ledningen fick reda på detta tog man mycket allvarligt på pm:et som sådant.

Håkan Kvarnström säger att en samlad bedömning gjordes och att ledningen kom fram till att Telia Sonera inte bryter mot säkerhetsskyddsavtalet.

– Vi har inte någon säkerhetsskyddsklassad information som ligger hos Logica. Den har vi hos Telia Sonera.

TT/Aftonbladet