FOI betalade rysk expert för försvarsinformation

NYHETER

FOI och Must saknade själv kunskaper om sprängämnen och raketbränsle som den planerade vapenfabriken skulle producera i Saudiarabien, rapporterar Ekot.

För att fylla kunskapsluckorna betalade myndigheten en halv miljon i kontanter till en rysk vapenexpert.

Hösten 2007 är planeringsstadiet av den saudiska vapenfabriken  inlett. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, hjälper Saudiarabien med en förstudie. Forskarna på myndigheten beskrivs av dem själva som världsledande inom sprängämnen och raketbränsle - precis det som fabriken i Saudiarbien skulle tillverka.

Enligt Säpoförhör som Ekot tagit del av inser forskarna när de ska författa studien att deras kunskaper inte räcker till – och de börjar se sig om efter en expert.

I en hemlig operation, som kan äventyra Sveriges diplomatiska kontakter, kontaktade de en rysk forskare för mer information.

Arbetade under täcknamn

Enligt Ekot tog myndigheten hjälp av informella kontakter som pekade ut en rysk expert – som har kopplingar till den ryska staten – som kunde anlitas för att ta fram den informationen de saknade.

Men hjälpen är inte gratis. I största hemlighet med hjälp av Must, militära underrättelsetjänsten, lyckas man övertyga den ryske experten att lämna från sig en del information.

Hans insats till den svenska förstudien värderades till en halv miljon kronor som betalas kontant.

Pengarna fram av Must och lämnades vidare till FOI, rapporterar Ekot. Efter det slutför FOI studien, och i början av 2008 reser en saudisk kurir som arbetade under täcknamnet ”Ingenjören” till Stockholm för att hämta rapporten.

”Ingenting vi kommenterar”

Ingen av de involverade vill säga något om det ryska informationsutbytet.

Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten menar att myndigheter som arbetar med försvarsunderrättelsetjänst samarbetar både med verksamheten och med ekonomiska transaktionen.

– Vad det samarbetet innehåller eller vad det är för uppgifter eller vad det är för verksamhet som bedrivs är ingenting som vi avser att kommentera eller i framtiden avser att kommentera, säger han till Ekot.