V vill ta fajten om förtroende

Vänsterpartiet satsar på en stramare budget än regeringen

Foto: SCANPIX
Ulla Andersson, ekonomisk talesperson (V).
NYHETER

Vänsterpartiet vill öka förtroendet för sin ekonomiska politik.

Därför lägger de en budget som är fyra miljarder snålare än regeringen.

– För oss är det viktigt att visa att vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar, säger Ulla Andersson, ekonomisk talesperson.

Foto: Urban Andersson
Jonas Sjöstedt, partiledare (V).

Kampen om vem som är bäst på att ta ansvar för Sveriges ekonomi fortsätter. I dag gav sig Vänsterpartiet in i matchen med en budget som är stramare än regeringens. V vill satsa 19 miljarder på reformer nästa år - jämfört med finansminister Anders Borgs 23 miljarder.

– Det är viktigt att människor känner förtroende för vår politik. Då gäller det att ha en budget i balans över en konjunkturcykel, säger Ulla Andersson.

Det är första gången V satsar mindre pengar än regeringen. Genom åren har det varit vanligare att partiet velat lägga mer pengar än Anders Borg för att bekämpa arbetslösheten i en kris.

”Tydligare fördelningsprofil”

Den nya strategin ska ses som ett led i partiets ambition att öka väljarnas förtroende för partiet i ekonomiska frågor, uppger källor för Aftonbladet. Det är något Jonas Sjöstedt och hans parhäst Ulla Andersson jobbat hårt för ända sedan partiledningen byttes ut i januari.

– För mig handlar det om att ta ansvar för skattebetalarnas pengar genom att skapa fler jobb, en bättre välfärd och en mer rättvis fördelning, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet valde att presentera sin budget på en egen dag. Ulla Andersson betonar att V-alternativet har en tydligare fördelningsprofil än Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

– För oss är ekonomisk jämlikhet viktigt. Både samhället och individerna mår bättre av det, säger Ulla Andersson.

Ville avskaffa avdrag helt

Vänsterpartiet vill höja skatterna med 54 miljarder. Det är 24 miljarder mer än S. Det innebär att den som tjänar 50 000 kronor eller mer inte får del av jobbskatteavdragen. För den som tjänar 35 000 höjs skatten med 460 kronor i månaden.

Det är dock en stor förändring för V som ville avskaffa jobbskatteavdragen helt så sent som våren 2011.

– Människor som vet att skatten går till samhällsnyttiga ändamål kan nog tänka sig att betala lite mer än i dag om de har en bra ekonomi, säger Ulla Andersson.

Till skillnad från S säger V blankt nej till en sänkning av bolagsskatten. Och de upprepar förslaget om en engångsskatt på 5 procent för de fyra strobankerna.

– Vårt fokus har varit att visa att vår politik skapar jobb, säger Ulla Andersson.

”Slopa halverad arbetsgivaravgift”

Vänsterpartiet vill precis som S och MP slopa regeringens halverade arbetsgivaravgift för unga. De vill också slopa den halverade krogmomsen och höja taken i både sjukförsäkring och a-kassa.

Men V vill inte höja barnbidraget som S vill och köper inte heller deras sänkning av pensionärsskatten. Där går V på regeringens linje och sänker med en 50-lapp i månaden.

– Vi pratar med varandra och vet en del om varandras förslag men vi presenterar vår egen politik.

Enligt Vänsterpartiet ger deras budgetalternativ 100 000 nya jobb.

FAKTA

Några av Vänsterpartiets förslag

• Stöd för byggande av hyresrätter - 1 miljard.

• Slopat Rut-avdrag, halverat Rot-avdrag.

• Höjt tak i a-kassan till 960 kronor per dag.

• Traineeplatser i kommuner och landsting, lärlingsanställningar och utbildningsvikariat.

• Utbyggnad solenergi för 450 miljoner.

• 5,3 miljarder mer än regeringen till järnväg och kollektivtrafik.

• Fler lärare i grundskolan - 1 miljard.