Södertäljemålet tas om

"Särskilt olyckligt är det för vittnen och målsägande"

1 av 5 | Foto: Polisen
Bernard Khouri.
NYHETER

Det gigantiska Södertäljemålet, en av de största rättsprocesserna i Sverige, måste tas om från början.

En av nämndemännen misstänks ha varit jävig.

Försvaret säger att det var tre meningar i domen som gjorde dem misstänksamma:

– Så vi började undersöka rättens ledamöter närmare, säger advokat Fredrik Ungerfält till Aftonbladet.

I augusti dömdes 18 personer för en lång rad brott i det uppmärksammade Södertäljemålet.

Den man som utpekades som ledare för det så kallade Södertäljenätverket, Bernard Khouri, dömdes till livstids fängelse för flera mord.

Totalt dömdes 16 personer till fängelse mellan ett år och sex månader och livstid.

Jävig nämndeman

Rättegången var gigantisk.

Den pågick i 62 dagar, säkerhetspådraget var enormt på grund av hotbilden mot de åtalade och den uppges ha kostat 200 miljoner kronor.

Nyligen krävde Bernard Khouri, som nekar till att vara ledare för Södertäljenätverket och förnekar kännedom om dess existens, att rättegången skulle tas om eftersom han menade att en av nämndemännen varit jävig under tingsrättsförhandlingen. Andra dömda anslöt snart.

I dag har Svea hovrätt meddelat att även den anser att nämndemannen var jävig.

"Tingsrättens dom undanröjs därför. Det innebär att målet skickas tillbaka till tingsrätten för förnyad handläggning", skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

Fredrik Wersäll, hovrättspresident, säger till Aftonbladet att detta beslut är det enda som kan garantera rättssäkerheten.

– Kostnaderna för att ta om det igen är en sak, men det är även ett stort obehag för alla de inblandade. Men vi har inte något val, säger han.

Satt i Polisnämnden

Fredrik Wersäll säger att skälet till att rättegången nu ska tas om igen i tingsrätten är för att en av nämndemännen samtidigt som han satt i rätten även var suppleant och ledamot i Polisnämnden i Södertälje.

På deras möten har polisen återkommande informerat om den grova organiserade brottsligheten i Södertälje och sina insatser mot denna. Rättegången om Södertäljemålet har av polisen setts som ett resultat av bekämpningen av denna brottslighet.

– Vi finner att det för en utomstående betraktare rimligen måste tolkas så att en nämndledamot inte står helt fri från de bedömningar som polisen redovisat angående sina insatser, säger Wersäll.

Tre meningar

Enligt Bernard Khouris advokat Fredrik Ungerfält så var det tre meningar i domen som föll i augusti som gjorde att försvaret började se närmare på rättens ledamöter.

– Det räckte med tre meningar för dem att avgöra min klients ansvar och att fastslå att han är ledare för Södertäljenätverket. Det gav oss ett skäl att ifrågasätta dem och det var det som gjorde att vi började undersöka dem, säger han.

Ny rätt

Försvaret fann snart att en av nämndemännen sitter i Polisnämnden och att han suttit med på deras möten både strax innan rättegången startade och under tiden den pågick.

– Det är oerhört glädjande att hovrätten tagit detta mycket svåra beslut och kommit fram till att denna nämndeman inte har haft den opartiskhet och oberoende som man ska ha enligt rättsbalken, säger Ungerfält.

När målet sedan tas om i tingsrätten kommer det att vara en helt ny domarbänk som de åtalade männen möter.

– I tingsrätten kommer min klient nu få den opartiskhet och rättvisa behandling som man ska få, säger Ungerfält-

För de dömda männen innebär detta i nuläget att så gott som alla kvarblir i häktet, men en man har släppts på fri fot i avvaktan på att rättegången tas om.

"Anser mig helt oskyldig"

Kammaråklagare Björn Frithiof säger att han och de andra åklagarna accepterar rättens beslut.

– Men min spontana reaktion är att det inte är ett önskeläge att behöva ta om det här från början igen. Särskilt olyckligt är det för vittnen och målsägande, som redan fått berätta en gång. De tar risker bara genom att berätta detta, många av dem lever under särskilda skyddsinsatser.

Björn Frithiof tror inte att de en gång redan dömda männen kommer att frias vid en ny rättegång.

– Vi har hittat en del ny bevisning som vi kan ta med i nästa process. Jag är övertygad om att vi kommer att ha till och med mer bevisning då, säger han.

Claes Borgström, målsägandebiträde för de mördade brödernas familj, säger till TT att återförvisningen till tingsrätten "djupt beklagligt". Familjen känner en väldig besvikelse, säger han.

– Det har varit en stark påfrestning för dem att det har pågått en rättegång under så lång tid. Nu ska allt tas om igen och de måste konfronteras med personer som de är övertygade om har mördat bröderna.

Den utpekade nämndemannen säger själv till Sveriges Radio:

– Jag anser inte att jag har gjort något fel. Och jag anser mig helt oskyldig.

FAKTA

Läs hela pressmeddelandet:

En nämndeman var ledamot i Polisnämnden i Södertälje samtidigt som Södertäljemålet pågick vid tingsrätten. Svea hovrätt anser att nämndemannen var jävig, med hänsyn till hur information om målet behandlades vid nämndens sammanträden. Tingsrättens dom undanröjs därför. Det innebär att målet skickas tillbaka till tingsrätten för förnyad handläggning.

Hovrätten har bifallit den jävsinvändning som en av de tilltalade gjort mot en nämndeman vid tingsrätten.

En avgörande fråga för tingsrätten har varit om det funnits ett sådant kriminellt nätverk som åklagaren påstått i målet. Den tilltalade som gjort jävsinvändingen har pekats ut som ledare för nätverket. En av nämndemännen har samtidigt som rättegången pågått varit ledamot av Polisnämnden i Södertälje. På polisnämndens sammanträden har polisen återkommande informerat om den grova organiserade brottsligheten i Södertälje och sina insatser mot denna. Den aktuella rättegången har av polisen setts som ett resultat av bekämpningen av denna brottslighet. Man har även på polisnämnden diskuterat vikten av att polisen och polisnämnden är överens i stora drag och att detta visar sig mot medborgarna.  Hovrätten finner att det för en utomstående betraktare rimligen måste tolkas så att en nämndledamot inte står helt fri från de bedömningar som polisen redovisat angående sina insatser.

Hovrätten anger att det bl.a. mot denna bakgrund är berättigat av en tilltalad att ifrågasätta nämndemannens förmåga att göra en förutsättningslös prövning av den för målet centrala frågan om nätverket existerat och hur det i så fall sett ut. Ledamotskapet i polisnämnden har därför i detta fall varit en sådan omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för nämndemannens opartiskhet och oberoende. Nämndemannen har därigenom varit jävig.

Om hovrätten finner att en tingsrättsdomare varit jävig ska tingsrättsdomen alltid undanröjas i överklagad del.

Till skillnad från vid vissa andra rättegångsfel ska alltså inte prövas om felet inverkat på utgången i målet.  Lagstiftningen ger inte heller utrymme för att ta hänsyn till att ett undanröjande av domen i ett mål av detta slag och med denna omfattning kan leda till stort obehag för många inblandade, en avsevärd tidsutdräkt och mycket stora kostnader.

Fakta: Södertäljemålet

Den 23 december 2009 sköts en man med anknytning till ett kriminellt gäng till döds i stadsdelen Ronna.

Den 1 juli 2010 mördades två bröder till ledare för samma gäng, också i Ronna. En av bröderna spelade i fotbollsklubben Assyriska.

I augusti dömdes 18 personer för en lång rad brott. Den utpekade ledaren för det så kallade Södertäljenätverket, Bernard Khouri, fick livstids fängelse för flera mord och totalt dömdes 16 personer till fängelse mellan ett år och sex månader och livstid. Två personer fick sluten ungdomsvård.

Khouri dömdes även för människorov, olaga tvång, olaga hot, grovt rån, två fall av utpressning, försök till utpressning och grovt vapenbrott.

(TT)

ARTIKELN HANDLAR OM