S vill minska sparandet i PPM

Systemet är dyrt och fungerar inte

NYHETER

Socialdemokraterna vill minska PPM-sparandet.

Systemet är både dyrt och dåligt.

– Det är nödvändigt att vi förändrar det, säger Tomas Eneroth (S), talesperson i socialförsäkringsfrågor.

Tomas Eneroth.

PPM-systemet har varit föremål för debatt ända sedan det sjösattes för tolv år sedan. Kritikerna har kallat det ”folkhemskasino” och attackerat både de höga avgifterna och det stora antalet fonder.

För tre veckor sedan tillsatte Pensionsgruppen, med representanter från de fem partierna som enades om pensionsuppgörelsen på 90-talet, en utredning för att se över systemet.

”Dyrt system”

Men Socialdemokraterna slår redan nu fast att systemet inte fungerar som det var tänkt.

– Det är ett dyrt system med uppenbara legitimitetsproblem, säger Tomas Eneroth.

I Svenska Dagbladet i dag går den forne näringsministern Leif Pagrotsky (S), ett steg längre. Han slår fast att PPM-systemet borde skrotas helt.

Så långt vill inte Tomas Eneroth gå eftersom han hoppas på en blocköverskridande överenskommelse och inte vill förekomma utredningen.

Men Socialdemokraterna vill dock minska den del av inkomsten som sätts av till PPM, idag 2,5 procent. Pengarna skulle användas för att stärka inkomstpensionen istället. 

– Det är en åsikt som även PRO har fört fram, säger Tomas Eneroth.

”Fel förväntningar”

En bärande idé bakom PPM-systemet var att ge blivande pensionärer makt över storleken på sina pensioner genom att de själva fick välja fonder. I dag är det dock bara två procent av de nytillkomna spararna som gör ett aktivt val.

– Det visar att de förväntningar som fanns när premiepensionen infördes var helt felställda. Svenska folket är inte så engagerade i att välja, de allra flesta vill nog ha ett långsiktigt sparande där man inte tvingas till återkommande val, säger Eneroth.

Hoppas du att utredaren ska komma fram till att PPM-systemet skrotas?

– Jag hoppas på ett bra underlag från utredningen. Men det är ingen tvekan om att systemet behöver reformeras.

FAKTA

PPM-utredningen

Utredaren, ekonomen Stefan Engström, ska analysera följande:

• Spridningen i avkastningen på sikt.

• Sambandet mellan antal fondbyten och avkastning.

• Hur PPM-systemet bidrar till riskspridningen i den allmänna pensionen.

• Förslå möjliga förbättringar av PPM-systemet

• Utredningen ska vara klar i april nästa år.

ARTIKELN HANDLAR OM